Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotograf: Göran Fält

Väg 53, södra infarten Eskilstuna

Trafikverket tar fram en vägplan för infarten till Eskilstuna på väg 53 för att öka trafiksäkerheten och för att förbättra framkomligheten.

Det innebär att vägen ska bli säkrare och tryggare för resenärer och mer tillgänglig för pendling och transporter i regionen. Trafiksäkerheten förbättras och otryggheten minskar för barn och unga i och med att vi i samband med den planerade ombyggnationen också bygger en ny gång- och cykelväg. 

Vi arbetar med att ta fram en vägplan och kommer under 2018 att ta fram samrådsunderlag samt samrådshandling. Vägplanen beräknas att bli klar i slutet av 2019.

Bakgrund

Vi tar fram en vägplan för sträckan från Stenkvistarondellen fram till Sveavägen. Funktionen är idag en infartsled med landsbygdskaraktär för både fjärrtrafik och lokal trafik bland annat godstrafik, bilpendlare och kollektivtrafik. Sträckan är idag kuperad och smal och det förekommer brister i sidoområdet och även på vissa delar av vägen.

Bortsett från en kortare sträcka vid Vitorp får även cyklister och gående dela på vägen med bilister, vilket skapar en otrygg miljö. Dessutom påverkas de kringboende av buller och utsläpp.