Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister

Väg 50/900, Strängnäs, ny gång- och cykelväg

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg från Strängnäs till länsväg 900 i Strängnäs kommun.

Gång- och cykelvägen blir 1 kilometer lång och kommer att gå längs väg 55 fram till korsningen vid väg 900. Syftet är att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister. Vägen bidrar till minskad miljöpåverkan och möjliggör arbetspendling och cykelturism mellan centralorten och Härad.

Under projektets gång kommer vi att ha samråd med allmänhet, kommun, Länsstyrelse samt övriga som påverkas av projektet.