Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 56, Bie−Alberga (Stora Sundby)

Vi planerar att bygga om väg 56 mellan Bie och Alberga (Stora Sundby) till mötesfri väg för ökad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och minskade olyckor.

Vi jobbar nu vidare med att ta fram planförslag så att förslaget kan granskas under vintern 2017/våren 2018. Vi kommer att annonsera i tidningen när planförslaget är tillgängligt för granskning, och de markägare som är direkt berörda kommer att meddelas med brev. Dessutom finns alltid informationen här på vår webbsida för projektet.

Mer om det fortsätta arbetet kan du läsa i den uppdaterade planläggningsbeskrivningen, som du hittar här (pdf-fil, 207 kB, öppnas i nytt fönster).

Bie–Alberga

 

Vi arbetar med vägplanen för sträckan mellan Bie och Alberga (Stora Sundby). Under arbetet med vägplanen gör vi olika inventeringar i fält längs sträckan. I de fall vi behöver göra särskilda undersökningar tar vi kontakt med fastighetsägaren i förväg.

Projektet drivs ihop med sträckan Katrineholm–Bie för att få en så kostnadseffektiv planering som möjligt samt för att få ett helhetsperspektiv. Här kan du läsa mer om vad som händer gällande sträckan Katrineholm–Bie. (öppnas i nytt fönster)  

Projektet väg 56 Bie–Alberga finns med i den nationella planen för åren 2020–2025. Som det ser ut just nu finns finansiering för projektet med en byggstart tidigast 2021.

Äs

Efter arbetet med val av lokaliseringsalternativ vid Äs har Trafikverket tagit ställning till att jobba vidare med korridor nummer två. Det formella ställningstagande för korridor två går att läsa under rubriken Dokument, flik Arkiv. På kartan över aktuella lokaliseringsalternativ är korridor nummer två markerat med gult.

Vattentäktsskydd kommer att genomföras på relevanta delar av sträckan väg 56 mellan Bie och Alberga.