Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 56, Bie−Alberga (Stora Sundby)

Vi planerar att bygga om väg 56 mellan Bie och Alberga (Stora Sundby) till mötesfri väg för ökad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och minskade olyckor.

Vi har tagit fram ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 56 mellan Bie och Alberga till mötesfri väg. En mötesfri väg förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten längs med sträckan. Nu ställs vägplanen ut för granskning och du har möjlighet att lämna dina synpunkter. De markägare som är direkt berörda kommer att meddelas med brev. Dessutom finns alltid informationen här på vår webbsida för projektet. 

Den 14 april annonserade vi i Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs tidning, Katrineholms-Kuriren samt Post- och inrikes tidningar om att vi ställer ut vägplanen för granskning. Annonsen finns i högermenyn under Dokument (länk)

Bie–Alberga

Vi arbetar med vägplanen för sträckan mellan Bie och Alberga (Stora Sundby). Under arbetet med vägplanen gör vi olika inventeringar i fält längs sträckan. I de fall vi behöver göra särskilda undersökningar tar vi kontakt med fastighetsägaren i förväg.

Projektet drivs ihop med sträckan Katrineholm–Bie för att få en så kostnadseffektiv planering som möjligt samt för att få ett helhetsperspektiv. Här kan du läsa mer om vad som händer gällande sträckan Katrineholm–Bie. (öppnas i nytt fönster)  

Projektet väg 56 Bie–Alberga finns med i den nationella planen för åren 2020–2025. Som det ser ut just nu finns finansiering för projektet med en byggstart tidigast 2021.

Äs

Efter arbetet med val av lokaliseringsalternativ vid Äs har Trafikverket tagit ställning till att jobba vidare med korridor nummer två. Det formella ställningstagande för korridor två går att läsa under rubriken Dokument, flik Arkiv. På kartan över aktuella lokaliseringsalternativ är korridor nummer två markerat med gult.

Vattentäktsskydd kommer att genomföras på relevanta delar av sträckan väg 56 mellan Bie och Alberga.