Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 56, Bie−Alberga (Stora Sundby)

Vi planerar att bygga om väg 56 mellan Bie och Alberga (Stora Sundby) till mötesfri väg för ökad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och minskade olyckor.

Vi har tagit fram ett förslag till vägplan för ombyggnad av väg 56 mellan Bie och Alberga till mötesfri väg. En mötesfri väg förbättrar trafiksäkerheten och framkomligheten längs med sträckan. Nu ställs vägplanen ut för granskning och du har möjlighet att lämna dina synpunkter. De markägare som är direkt berörda kommer att meddelas med brev. Dessutom finns alltid informationen här på vår webbsida för projektet

Vägplanen skickad till fastställelseprövning

Under oktober 2018 skickades vägplanen till Trafikverkets enhet för juridik och planprövning för den så kallade fastställelseprövningen. Berörda fastighetsägare informeras om fastställelsebeslutet, och det är det här beslutet som kan överklagas till regeringen.

En fastställd plan ger Trafikverket rätt att ta mark i anspråk som behövs för att bygga och förbättra vägar som leder till att framkomligheten ökar och trafiksäkerheten höjs.