Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 782/218, Infart västra Trosa

Trafikverket tillsammans med Trosa kommun tar fram förslag för en förbindelse mellan Västerljungsvägen och Ådavägen. Projektet kallas Infart västra Trosa (tidigare projektnamn var Förbifart Trosa).

Infarten finns upptagen i den regionala planen för transportinfrastruktur i Sörmland år 2014–2025. Trosa kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av Trosa tätort och har därför valt att medfinansiera projektet med 60 procent. Ambitionen är att skapa attraktiva boendemiljöer, öka trafiksäkerheten, bidra till ett bra och kreativt företagsklimat samt en fortsatt tillväxt för kommunen som helhet. Den begränsade framkomligheten för trafik i nordvästlig riktning genom centrala Trosa och över den smala Smäckbron utgör ett hinder för dessa ambitioner och begränsar möjligheter till exploateringar i västra och södra Trosa.

Arbetet med detaljutformningen av vägen pågår. Målet är att komma fram till vilket markanspråk som behövs, hur viktiga värden ska skyddas och hur vägen ska se ut. Allt detta sätts i relation till påverkan på omgivningen, vilket kommer att redovisas i en miljöbeskrivning.

Vi planerar för att ställa ut vägplanen för granskning under hösten 2017. I och med att finansieringen för vägen inte är helt klar kan vi idag inte säga när fastställelseprövning sker eller när en byggstart tidigast skulle kunna vara aktuell.

Viktigt att veta är att vi inte gör några förberedelser i fält, till exempel i form av avverkningar, förrän vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft.

Mer om planläggningen och hur den går till kan du läsa i planläggningsbeskrivningen nedan under Korta fakta.