Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 782/218, Infart västra Trosa

Trafikverket har tillsammans med Trosa kommun tagit fram ett förslag för en förbindelse mellan Västerljungsvägen och Ådavägen: Infart västra Trosa.

Vägplanen klar för granskning

Nu är vägplanen för Infart västra Trosa klar för granskning. Vägplanen omfattar en ny väg, Infart västra Trosa, mellan väg 218 Ådavägen och väg 782 Västerljungsvägen. Vägplanen omfattar även förändring på del av väg 218 från allmänt till kommunalt underhåll samt förändring av del av väg 218 och del av väg 782 som utgår ur allmänt underhåll.

Granskningstid: 1 december 2017–9 januari 2018.

Plats för handlingar: Trafikverket, Tullgatan 8, Eskilstuna. Trosa stadsbibliotek, Östra långgatan 28, Trosa. Samhällsbyggnadskontoret Trosa kommun, Västra långgatan 4-5, Trosa. Du hittar även handlingarna under Dokument, Aktuella handlingar.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 9 januari 2018. Ange ärendenummer TRV 2015/6825.

Vad händer efter granskningen?

Efter granskningstiden sammanställer vi och kommenterar alla inkomna synpunkter i en uppdaterad version av samrådsredogörelsen. Vi gör också eventuella justeringar av vägplanen. Därefter skickas vägplanen inklusive samrådsredogörelse till Länsstyrelsen i Södermanlands län för deras yttrande.

Bakgrund

Infarten finns upptagen i den regionala planen för transportinfrastruktur i Sörmland år 2014–2025. Trosa kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av Trosa tätort och har därför valt att medfinansiera projektet med 60 procent. Ambitionen är att skapa attraktiva boendemiljöer, öka trafiksäkerheten, bidra till ett bra och kreativt företagsklimat samt en fortsatt tillväxt för kommunen som helhet. Den begränsade framkomligheten för trafik i nordvästlig riktning genom centrala Trosa och över den smala Smäckbron är ett hinder för dessa ambitioner och begränsar möjligheter till exploateringar i västra och södra Trosa.