Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Begäran om yttrande ivägskickat

Nu har vi skickat in en begäran till Länsstyrelsen, Trosa kommun och Regionförbundet om att yttra sig över val av väglinje.

Vi har nu bett Länsstyrelsen, Trosa kommun och Regionförbundet att yttra sig över valet av väglinjen. Valet står mellan det förordade alternativet med bergskärning och det förordade alternativet med tunnel. Båda är lika i plan men skiljer sig i profil.

Tillsammans med vår begäran skickade vi också in ett beslutsunderlag i form av beskrivning, utvärdering samt slutsatser och rekommendationer. Vi bifogade också den uppdaterade samrådsredogörelsen, som sammanfattar och bemöter inkomna synpunkter. Beslutsunderlaget, samrådsredogörelsen samt vårt brev med begäran om yttrande hittar du under Dokument och vidare under Aktuellt.

Vi förväntar oss ett svar från de tre instanserna någon gång i mitten på oktober. Därefter ska Trafikverket ta ställning till vilket alternativ som ska ligga till grund för den detaljerade projekteringen av den nya infarten.

Viktigt att veta är att vi inte gör några förberedelser i fält, till exempel i form av avverkningar, förrän vägplanen är fastställd och har vunnit laga kraft.