Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fördjupade fältstudier för infarten

Tidplanen för projektet har skjutits fram ett halvår. Detta för att vi velat fördjupa de undersökningar vi gör, för att kunna placera vägen på det mest optimala sättet.

Arbetet med att kartlägga förutsättningarna för att välja den lämpligaste placeringen för väglinjen som påbörjades i augusti 2015 fortsätter. En del undersökningar (geoteknik, arkeologi, naturinventeringar med mera) har redan genomförts och kommer att fortsätta under en stor del av våren och hösten 2016. Resultaten av dessa undersökningar är viktiga för oss då de leder till slutsatser som kommer att påverka var väglinjen bäst kan placeras.

Vi behöver tid för att sammanställa resultat och komma fram till säkra slutsatser. När detta är gjort bjuder vi in till ett samråd i form av öppet hus, troligen under hösten 2016. Vi kommer då att presentera valet av väglinjen till berörda. Vi återkommer senare under våren med detaljerna kring samrådstillfällena.

Vi är medvetna om att det är en stor utmaning att anlägga en ny väg i denna känsliga miljö. Därför vill vi göra det med omsorg och respekt för olika frågeställningar. Före samrådstillfällena har vi alltså inget färdigt resultat som vi kan visa. Det är viktigt för oss att kvalitetssäkra våra slutsatser och kunna presentera ett val av väglinje som är väl motiverat.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du undrar något!