Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Valet av väglinjen är nära!

Ska vägen gå i bergskärning eller genom en tunnel för passagen bakom Västra Fän? De yttranden som kommit in har sammanfattats i en uppdaterad samrådsredogörelse och valet av väglinjen är nära.

Under perioden september – november har Länsstyrelsen, Regionförbundet och Trosa kommun fått yttra sig över valet av väglinjen, inklusive utformningen. Det vill säga om vägen ska gå i bergskärning eller genom en tunnel för passagen bakom Västra Fän. Det har kommit in yttranden som har sammanfattats i den uppdaterade versionen av samrådsredogörelsen.

Gång- och cykelvägen blir en kommunal anläggning

Vi ställde frågan till Trosa kommun om gång- och cykelvägen längs den nya infarten, och Trosa kommun förordar att den ska anläggas enligt förslaget från PM Underlag inför beslut av väglinjen.

Vad händer nu?

Nu är det Trafikverkets tur att ta ställning till väglinjen, utifrån samråd som har skett under sommaren och hösten och med PM Underlag inför beslut av väglinjen som grund. Det planeras ske innan årsskiftet 2016/2017.

Hur vi planerar resten av arbetet kan du läsa om i den uppdaterade versionen av planläggningsbeskrivningen (pdf, 372 kB öppnas i nytt fönster). Du hittar även den uppdaterade samrådsredogörelsen samt PM Underlag inför beslut av väglinjen den under Dokument (öppnas i nytt fönster).