Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 848, bron över Inbåven vid Jälund

Vi kommer att börja bygga en ny bro under 2019.

Den nuvarande bron bedöms ha en mycket kort livslängd kvar. Därför kommer Trafikverket att börja arbetet med att bygga en ny bro under 2019. Den gamla bron kommer att bytas ut och den nya bron kommer att ligga i samma läge. Vid utformning av den nya bron har man tagit hänsyn till kulturhistoriska värden. Den nya bron kommer till exempel att ha en körbana och räcken av trä, likt den gamla.

Bron kommer att stängas av

Just nu pågår upphandling av entreprenör som ska utföra arbetet med att byta ut bron. Vi räknar med att bron kommer att vara avstängd för all trafik under cirka 11 månader då den nya bron byggs. Mer detaljerad information om avstängningen och hur detta påverkar dig som bor i närheten kommer att komma via postutskick.

Den nuvarande bron är i dåligt skick

Av säkerhetsskäl stängdes bron i december 2016 eftersom de bärande balkarna var sönderrostade. Under våren 2017 har Trafikverket gjort förstärkningsarbeten på bron och utredningar av de omfattande skadorna. Bron har därefter öppnat för trafik för fotgängare, cyklister och personbilar.

På grund av brons dåliga skick är hastigheten idag begränsad till 30 km/tim och axeltrycket begränsas till 1 ton. Bron har även smalnats av i ändarna till 3 meter, för att förhindra att tunga fordon kör ut på bron.

Bron övervakas regelbundet

Skicket på bron övervakas genom inspektioner var tredje månad. Blir skicket snabbt försämrat kommer ett nytt beslut att fattas.