Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 848, bron över Inbåven vid Jälund

Efter förstärkningsarbeten och utredningar är bron nu öppen för gång, cykel och personbil upp till ett ton. Hastigheten är begränsad till 30 km/h. Vi planerar att bygga en ny bro.

Bron stängdes av säkerhetsskäl i december 2016 eftersom de bärande balkarna var sönderrostade. Under våren 2017 har Trafikverket gjort förstärkningsarbeten på bron och utredningar av de omfattande skadorna. Bron har därefter öppnat för trafik för fotgängare, cyklister och personbilar.

På grund av brons dåliga skick kommer hastigheten begränsas till 30 km/h och axeltrycket begränsas till 1 ton. Bron kommer även att smalas av i ändarna till 3 meter, för att förhindra att tunga fordon kör ut på bron.

Skicket på bron kommer att övervakas genom inspektioner var tredje månad. Blir skicket snabbt försämrat kommer ett nytt beslut att fattas.

Ny bro planeras

Den nuvarande bron bedöms ha en mycket kort livslängd kvar. Därför planerar Trafikverket att byta ut den. Nu pågår bland annat förberedelser för att få nödvändiga tillstånd från mark- och miljödomstolen. Tidigast under hösten 2018 kan bytet av bron påbörjas.