Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhåll på väg

Sommarens trafikpåverkande arbeten i Södermanlands län 2017

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Södermanlands län sommarsäsongen 2017.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

VägSträckaÅtgärdLängd km
E20 Trafikplats Nykvarn - länsgräns Södermanland Beläggningsarbeten ett körfält. -
E20 Eskilstuna-Arphus Beläggning 13
56 Kvicksundsbron V Renovering av bron. Avstängning för vägtrafik i cirka 4 veckor. Järnväg fortsatt öppen med undantag för helg v. 22 och 23. Persontrafik sker med båt. Vägtrafiken leds om via Arboga vilket innebär 48 km längre resa. -
E4 Nyköping södergående Tpl 134-131 Beläggning. Trafiken leds över i norrgående riktning. Mötande trafik. Hastigheten sänks till 70 km/h. 7
53 Bro vid hamnen i Oxelösund Omfattande reparation och förstärkning -
57 Väla Bro över järnvägen vid Väla. Broreparation, kantbalksbyte. Växelvis trafik över bron under reparationen.