Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Man och barn

Väg 55, Förbifart Flen

Väg 55 går i dag genom Flen. Trafikverket ser över vilka möjligheter som finns för att bygga en ny väg förbi Flen.

Väg 55 är en betydelsefull transportlänk för genomfartstrafik mellan södra Sverige och Norrlandskusten och kommer i framtiden att fungera som huvudförbindelse för Västra Södermanland mot Stockholmsområdet.

I dag passerar väg 55 genom Flen, vilket innebär att framkomligheten begränsas framför allt för genomfartstrafiken. För boende längs vägen medför trafiken störningar i form av buller och luftföroreningar. Vägen blir också en barriär genom Flen och skapar en osäker trafikmiljö för såväl gående som cyklister.

Vägutredningen är klar och vi ska nu ta ställning till vilket alternativ som ska byggas. Under dokument kan du läsa mer om de olika alternativen.