Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cirkulationsplats Ekensberg, östra infarten Nyköping

Östra infarten Nyköping, kapacitets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Tillsammans med Nyköpings kommun planerar vi att bygga om Östra infarten till Nyköping för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Östra infarten till Nyköping (Lennings väg) är en av tre viktiga infartsleder till Nyköpings tätort från E4:an, samtidigt som den kopplar an till flera mindre statliga vägar. De anslutande vägarna till och från E4:an vid trafikplats Påljungshage har stor betydelse både för lokala och regionala resor.

Nyköping växer och flera exploateringar planeras i anslutning till Östra infarten vilket kommer att påverka trafiksituationen. Norr om E4:an finns handelsområdet Påljungshage och söder om E4:an finns handelsområdet Gustavsberg. Båda genererar stora trafikflöden.

Utöver detta behöver Östra infarten fungera som en robust infart då Nyköpings resecentrum byggs och möjligheten att nå centrum via Brunnsgatan stängs av i upp till 2 år.

Planerade åtgärder

  • Cirkulationsplats Ekensberg byggs om och blir tvåfilig
  • Vi bygger om vägen till 2+2 körfält mellan cirkulationsplats Ekensberg och trafikplats 134 Påljungshage
  • Vi bygger om avfarten vid trafikplats 134 till en så kallad droppformslösning mot Lennings väg. Vi bygger också en gång- och cykeltunnel under avfartsrampen (för gång- och cykelvägen utmed Lennings väg)

Syftet med dessa åtgärder är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.