Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Pågående och kommande arbeten Västerås - Eskilstuna

Trafikverket har projekt både i Eskilstuna och i Västerås, och även mellan de två städerna. Vi bygger om, vi bygger nytt och vi rustar upp både väg och järnväg. Här samlar vi information och länkar till de arbeten som pågår och kommande arbeten.

Regionen präglas av närheten till huvudstaden och av Mälaren. Det ställer höga krav på ett transportsystem som tar vara på möjligheter både på väg, järnväg och till sjöss. Vi utvecklar samhället för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Det är en förutsättning för att regionen ska fortsätta att vara en attraktiv plats att leva och arbeta i.

Projekt i byggskede

• Eskilstuna driftplats
Vi bygger en ny växelanslutningar och förlängning av spår vid Eskilstuna driftplats som ligger intill Gredby. Byggstart juni 2020, beräknas vara klart sommaren 2021.

Kommande projekt

• E18, Köping–Västjädra
Vi planerar att bygga ut till motorväg på den 25 km långa sträckan. Planerad byggstart under våren 2022.
• Väg 53, södra infarten till Eskilstuna
Vi planerar för att bygga om den södra infarten till Eskilstuna med delvis ny vägsträckning, ny cirkulationsplats samt en ny gång- och cykelbanan. Just nu arbetar vi med vägplanen för projektet, som beräknas vara klar i slutet av 2021. Planerad byggstart 2023. 
• Väg 953, Hammarbykorset norr om Eskilstuna
Vi tar fram en vägplan för att bygga om korsningen till en cirkulationsplats. Vägplanen beräknas vara klar 2021. Preliminär byggstart 2022.
• Väg 899, Kjula
Vi vill öka trafiksäkerheten genom att bygga om vägen mellan E20 och järnvägen. Byggstart beräknas ske sommaren 2021.
• Västerås C, ombyggnad och uppställning för persontåg
Tillsammans med Västerås stad utreder vi utformning av järnvägen i anslutning till resecentrum. Finansiering saknas i nuläget, därför vet vi inte när byggstart sker.