Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tätare broöppningar under hösten när Sjöfartsverket genomför muddringsarbeten i västra Mälaren

Sjöfartsverket, tillsammans med Västerås och Köping, breddar och fördjupar farlederna in till hamnarna i Västerås och Köping i syfte att öka kapaciteten och säkerheten i farlederna. 

Muddringsarbetena, som redan påbörjats, kommer att pågå hela hösten, till nyår. Den mest intensiva perioden kring Kvicksundsbron är under augusti och september.

Under hösten pågår muddringen mellan Köpings hamn och strax utanför Kvicksundsbron. Muddermassorna grävs upp från botten och återtippas på särskilda dumpningsområden i Mälaren, massor som är förorenade omhändertas via land. Därefter arbetar Sjöfartsverket vidare utåt, hela vägen förbi Västerås hamn fram till sista området som är strax utanför Hjulstabron. 

På grund av muddringsarbetet krävs tätare broöppningar. Det påverkar både fritidsbåtar och yrkestrafiken i vattnet samt biltrafiken på bron. Det kan ibland handla om upp till 20 extra broöppningar per dygn, eller en till två extra öppningar per timme. Arbetet utförs både på natten och på dagtid.

Trafikverkets roll i projektet är att säkra underhåll av broar och järnväg, se till att tågen kan gå som de ska samt öppna och stänga broarna enligt gällande regler.

Se SVT:s inslag om arbetet här (extern länk). Där förklaras var och hur arbetet går till samt även hur man tar hänsyn till miljön när arbetet utförs.

Läs mer om projektet på Sjöfartsverkets webbplats (extern länk).

Så här ser skyltarna ut vid Kvicksundsbrons början och slut:kvicksund-skylt_750px.png

Kartor över berört område, där farleden är inringad i den nedersta kartan:Karta 2 farled muddring_750px.png

Karta farled muddring_750px.png