Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa

Väg 218 Vagnhärad–Trosa

Vi planerar att bygga om väg 218 mellan Vagnhärad och Trosa för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

Väg 218 är den primära anslutningen för Trosa kommuns invånare till nationell infrastruktur E4 och till resecentrum vid Södra Stambanan, kommande Ostlänken. Väg 218 har i dag problem med trafiksäkerhet och framkomlighet. På delar av sträckan är förekomsten av vilt och viltolyckor omfattande.

Just nu arbetar vi med att ta fram en vägplan på en sträcka om cirka 10 km som beskriver hur vi planerar att bygga om vägsträckan och hur det påverkar närboende, trafikanter och miljön.

Syftet är att hitta en kombination av åtgärder som ökar framkomligheten för fordonstrafiken, ökar säkerheten i korsningspunkter, minskar viltolyckor samt underlättar tillgängligheten till kollektivtrafiken utan att försämra vägens barriäreffekt för gående och cyklister.

Vi kommer bland annat att titta på:

  • Förbättring och tillgänglighetsanpassning av busshållplatser
  • Utreda behov av stigningsfält för att underlätta omkörning av långsamtgående fordon
  • Utreda anslutningar till Solberga och nytt resecentrum i Vagnhärad mot bakgrund av Ostlänken
  • Åtgärder vid korsningar med väg 218, t.ex. vänstersvängskörfält
  • Utreda och om möjligt stänga in- och utfarter
  • Viltåtgärder