Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorcyklist och mindre skåpbil på väg in i cirkulationsplats, där även ambulans befinner sig (inte utryckning).

Väg 52, Värmbolsvägen, Katrineholm, korsningsåtgärder

Vi bygger om Värmbolskorsningen mellan väg 52 och Värmbolsvägen/Högmossevägen till en cirkulationsplats. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för både bilister och oskyddade trafikanter.

Värmbolskorsningen i Katrineholms kommun är en fyrvägskorsning mellan väg 52 och Värmbolsvägen/ Högmossevägen. I länstransportplanen pekas den ut som en korsning med brist i "trafiksäkerhet och framkomlighet". Vi bygger därför tillsammans med Katrineholms kommun att bygga om korsningen till en cirkulationsplats.

Genom att bygga en cirkulationsplats skapar vi en trafiksäkrare lösning, eftersom det bidrar till sänkt hastighet och underlättar för trafiken att komma ut från Värmbolsvägen och Högmossevägen på ett säkert sätt. Även de cykelstråk som passerar får en säkrare utformning.

I samband med att vi bygger cirkulationsplatsen kommer vi att tillgänglighetsanpassa två närliggande busshållplatser.

Under Dokument/Aktuella handlingar kan du ladda ner en planritning över hur det ska komma att se ut.