Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotograf: Göran Fält

Väg 53, södra infarten Eskilstuna

Trafikverket tar fram en vägplan för infarten till Eskilstuna på väg 53 för att öka trafiksäkerheten och för att förbättra framkomligheten.

Riksväg 53 går från Oxelösund via Nyköping och Malmköping till Eskilstuna. Väg 53 fungerar både som infartsled och lokalt stråk i Eskilstuna. Sträckan söder om Eskilstuna är kuperad och smal med flera utfarter. Sidoområdet är farligt med branta slänter och bristfällig körfältsindelning. Flera bostadshus ligger nära vägen och störs av buller. Cyklister och gående delar på körbaneutrymmet med biltrafikanterna. 

Därför tar vi fram en vägplan för att öka trafiksäkerheten, förbättra för oskyddade trafikanter och förbättra närmiljön för de boende. Vägplanen omfattar delsträckan mellan Stenkvistarondellen och infarten till Viptorp. 

I arbetet med vägplanen fastställer vi det vägområde som krävs och säkerställa det markanspråk som behövs. Vi genomför samråd med kommun, myndigheter och enskilda som särskilt berörs för att ombyggnationen ska bli så bra som möjligt. Arbetet med vägplanen beräknas vara klart i slutet av 2021.