Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil på landsväg.

Väg 55, Dunker−Björndammen

Ombyggnaden av väg 55 Dunker-Björndammen kommer inte att ske som planerat. Förändringar i omgivningen gör att vägplanen inte kommer att fastställas. Vi måste tänka nytt och ny information kommer så snart vi har en plan för hur vi ska gå vidare.

Avslag på dispens från artskyddsförordningen
Under arbetet med vägplanen för sträckan har Länsstyrelsen avslagit en dispens som Trafikverket sökte i januari 2015. Det gäller en dispens från artskyddsförordningen – en lag som reglerar skyddet för djur och natur.

Längs den planerade sträckningen av vägen har starkt skyddade djurarter etablerat sig under senare år. Länsstyrelsen bedömer att vägbygget skulle utgöra ett hot mot dem och tog 2 april beslutet att inte ge Trafikverket dispens från artskyddet för att kunna bygga den nya vägen i den här sträckningen.

Trafikverket kommer inte att överklaga Länsstyrelsens beslut, och det innebär att vi inte kan gå vidare med projektet. Läs mer om framtida åtgärder under Fördjupning.