Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar kör i en kurva.

Väg 56, Katrineholm−Alberga, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg 56 på sträckan mellan Katrineholm och Alberga till mötesfri väg, för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

Ombyggnationen är uppdelad i två etapper, Katrineholm–Bie samt Bie–Alberga (Stora Sundby), med två separata vägplaner. Hela sträckan ska byggas om till 2+1 väg med mitträcke för ökad trafiksäkerhet, ökad framkomlighet och minskade olyckor.

Väg 56 med i nationella planen

I augusti 2017 presenterade Trafikverkets sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 till regeringen, och där finns väg 56 Katrineholm–Alberga med. Våren 2018 fattade regeringen beslut om den nationella planen vilket innebär att projektet föreslås en möjlig byggstart någon gång under perioden 2021-2023.

Läs mer om de olika etapperna på respektive delprojektsida.
Katrineholm–Bie
Bie–Alberga