Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markerna där den nya infart västra Trosa kommer att byggas.

Väg 768, Infart västra Trosa

Trafikverket har tillsammans med Trosa kommun tagit fram ett förslag för en förbindelse mellan Västerljungsvägen och Ådavägen: Infart västra Trosa.

Vägplanen är överklagad

Trafikverket har fastställt vägplan för Infart västra Trosa samt förändring av kommunalt väghållningsområde och indragning av väg. Vägplanen har överklagats och vi väntar på beslut från regeringen. 

Bakgrund

Infarten finns upptagen i den regionala planen för transportinfrastruktur i Sörmland år 2014–2025. Trosa kommun arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av Trosa tätort och har därför valt att medfinansiera projektet med 60 procent. Ambitionen är att skapa attraktiva boendemiljöer, öka trafiksäkerheten, bidra till ett bra och kreativt företagsklimat samt en fortsatt tillväxt för kommunen som helhet. Den begränsade framkomligheten för trafik i nordvästlig riktning genom centrala Trosa och över den smala Smäckbron är ett hinder för dessa ambitioner och begränsar möjligheter till exploateringar i västra och södra Trosa.