Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 896, Stålbåga, förslag om förändring av allmän väg till enskild väg

Trafikverket föreslår att väg 896 i Stålbåga, Flens kommun, förändras från allmän väg till enskild väg.

Vägen ligger utanför planlagt område och utanför kommunalt väghållningsområde för Flens kommun. Trafikverket föreslår att väg 896 förändras från allmän väg och övergår till att förvaltas av en vägsamfällighet.

Vägen leder inte till någon viktigare allmän inrättning och behövs därför inte för allmänt bruk.

Fakta om väg 896

  • Vägen är cirka 4025 meter lång och cirka 6,2 meter bred. 
  • Högsta tillåtna hastighet är 70 kilometer i timmen. 
  • Vägen går mellan allmän väg 894 fram till enskilda vägar i Stålbåga samhälle och har främst lokal trafik. 
  • Det är ingen genomfartsled och inte heller en övergripande väg i vägsystemet.
  • Årsdygnsmedeltrafiken mättes år 2009 till cirka 90 fordon och av dessa var 3 lastbilar.
  • Vägen ligger utanför planlagt område.