Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklister

Väg 939 och 900, Hällbybrunn – Kvicksund, ny gång- och cykelväg

Vi planerar för en ny gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn och Gröndal samt en mellan norra Tumbo och Kvicksund, i Eskilstuna kommun. Vägarna blir cirka 2,7 respektive 1,6 kilometer långa och kommer att gå längs väg 900 och väg 939.

Vi vill öka trafiksäkerheten för gående och cyklister och bidra till minskad miljöpåverkan genom att ge möjlighet till ökad cykelpendling. Därför planerar vi att bygga en gång- och cykelväg mellan Hällbyubrunn och Gröndal samt mellan Norra Tumbo och Kvicksund. Cykelvägen öppnar också upp för cykelturism genom ett kulturhistoriskt område.

I samband med bygget av sträckan mellan Hällbybrunn och Gröndal planerar vi även att bygga om trafikplats Gröndal för att förbättra trafiksäkerheten. Vi kommer att bygga om den södra sidan av trafikplatsen vid korsningspunkten mellan väg 900 samt av- och påfartsramperna till E20, eftersom den har dålig sikt. Den nya gång- och cykelvägen anpassar vi efter de nya förutsättningarna i trafikplatsen.

Två delsträckor

Vi har delat upp bygget i två sträckor, och de kommer att resultera i två olika vägplaner:

  • Gång- och cykelväg mellan Hällbybrunn och trafikplats Gröndal samt korsningsåtgärder i trafikplats Gröndal.
  • Gång- och cykelväg mellan Norra Tumbo och Kvicksund.

Förberedande undersökningar

Under 2020 kommer vi att göra förberedande undersökningar och inventeringar i området. Sträckan mellan Tumbo och Kvicksund går genom ett område som är mycket rikt på fornlämningar. Vi planerar därför utgrävningar där under 2022 innan vi bygger gång- och cykelvägen år 2023.

Under projektets gång kommer vi att ha samråd med allmänhet, kommun, Länsstyrelse samt övriga som påverkar eller påverkas av projektet.