Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hammarbykorset norr om Eskilstuna

Hammarbykorset efter trafiksäkerhetshöjande åtgärder under hösten 2019.

Väg 953, Hammarbykorset norr om Eskilstuna, trafiksäkerhetsåtgärder

Under hösten 2019 har vi gjort trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen Hammarbykorset på Mälarvägen, väg 952 och väg 953. Nu arbetar vi med att ta fram en vägplan för att bygga en cirkulationsplats.

Granskning av vägplan, 11 juni - 12 juli 2021

» Klicka här för att lämna dina synpunkter på projektet

Väg 952/953 Cirkulationsplats Hammarbykorset, Eskilstuna kommun

Vi planerar för ombyggnad av korsningen vid väg 952/953, Hammarbykorset,  mellan Eskilstuna och Sundbyholm. Läs mer om vårt förslag och hör gärna av dig med vad du tycker.

Det är Trafikverket som prövar om planen ska fastställas. Ny information i ärendet kommer att skickas till berörda via brev.

Granskningstid: 11 juni 2021 - 12 juli 2021

Plats för handlingar:

 • www.trafikverket.se/hammarbykorset
 • Trafikverket, Tullgatan 8, Eskilstuna
 • Eskilstuna kommun, Alva Myrdalsgata 5, Eskilstuna
 • Eskilstuna Stadsbibliotek, Kriebsensgatan 4, Eskilstuna

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se

Synpunkter på handlingen kan även lämnas i ett digitalt formulär på projektets hemsida www.trafikverket.se/hammarbykorset. Vi vill ha dina synpunkter senast 12 juli 2021. Ange diarienummer TRV 2020/88191.

Mer information: Magnus Persson, projektledare, tel 010-123 42 38, e-post magnus.d.persson@trafikverket.se

Korsningen som ligger norr om Eskilstuna ut mot Sundbyholm är olycksdrabbad och medialt uppmärksammad. Vår utredning som blev klar i våras visade att vi på kort sikt behövde höja trafiksäkerheten i korsningen. På längre sikt planerar vi att bygga en cirkulationsplats i korsningen.

Våra arbeten hösten 2019

För att öka trafiksäkerheten i korsningen för såväl oskyddade trafikanter som bilister har vi genomfört följande åtgärder. Vi har:

 • byggt nya refuger på Mälarvägen och anslutande väg 952 mot Torshälla respektive Ramshammar.
 • byggt om en liten del av gång- och cykelvägen närmast korsningen intill busshållplatsen mot Eskilstuna.
 • byggt till en liten del gång- och cykelväg på sidan närmast Sundbyholm för att möjliggöra en säkrare väg till busshållplatsen mot Sundbyholm.
 • satt upp gång- och cykelfållor för fotgängare och cyklister intill korsningen
 • flyttat hastighetsskyltar på Mälarvägen, på båda sidor av korsningen.
 • flyttat belysningsstolpar i korsningen.
 • smalnat av vägen i riktning mot Torshälla.
 • breddat vägen något intill korsningen på vägen mot Ramshammar för att kunna tillgodose behovet av transporter till och från åkermarken intill vägen.

Cirkulationsplats kräver en vägplan

Vår långsiktiga plan är att bygga en cirkulationsplats och att tillgänglighetsanpassa två busshållplatser, men då behöver vi först ta fram en vägplan enligt väglagen. Vägplanen är en del av den formella planläggningsprocessen som beskriver vad, var och hur vi ska bygga. Planen ger oss även rätt att ta mark i anspråk. Vi börjar arbetet med vägplanen under 2020, och räknar med att den blir klar under 2021. Byggandet kan preliminärt starta under 2022.

Här kan du läsa mer om den planläggningsprocess vi följer.

Så här såg Hammarbykorset ut före åtgärderna:

vag953-952_hammarbykorset_ulrika.ahlberg2_750x230.jpg

Efter trafiksäkerhetshöjande åtgärder under hösten 2019:

Hammarbykorset efter trafiksäkerhetshöjande åtgärder under hösten 2019