Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dagvatten – det smutsiga vattnet från våra vägar

Vägtrafiken är en källa till spridning av föroreningar. Dessa föroreningar blandas med regn och rinner av från våra vägar. För att stoppa det smutsiga dagvattnet från att rinna rakt ut i Mälaren genomför Trafikverket flera dagvattenåtgärder.

För att stoppa det smutsiga dagvattnet från att rinna rakt ut i Mälaren genomför Trafikverket i Stockholm nu arbeten på flera broar runt östra Mälaren för att ta hand om och rena dagvattnet.

Dagvatten

Trafikverket har som väghållare ansvaret för det statliga vägnätets miljöpåverkan på våra vattendrag. Vägtrafiken är en källa till spridning av föroreningar i vatten. Utsläppen kommer främst från vägbana, däck, bromsbelägg, smörjoljor, katalysatorer och avgaser. Dessutom kan till exempel trafikolyckor ge stora utsläpp av olja och bensin. Föroreningarna blandas med regn eller med smält snö och rinner av från våra vägar. Det smutsiga vattnet, som kallas dagvatten, måste tas om hand eftersom det kan innehålla höga halter av föroreningar. Allt dagvatten är potentiellt skadligt för miljön eftersom det rinner ut i våra sjöar och vattendrag och kan förorena växt- och djurliv och vattentäkter.

De ämnen som hittas i dagvatten är:

  • tungmetaller, som kadmium, krom, koppar, nickel och zink
  • slam, som till exempel innehåller partiklar från asfalt och däck
  • olja och organiska föreningar, där vissa är miljöfarliga och andra inte
  • andra metaller, till exempel aluminium, järn, kobolt och mangan.

På vägar som har stora trafikmängder är dagvattnet mer förorenat än på vägar med färre fordon.