Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Erosion i Furusundsleden

Furusundsleden är en av de viktigaste farlederna in till Stockholm för både näringsliv och turism.

Under 2013-2015 har Trafikverket, Sjöfartsverket och Stockholms Hamnar gemensamt finansierat en utredning för att kartlägga hur stränderna påverkas av trafiken i leden. Resultatet visar att flera åtgärder behövs för att minska stranderosionen, till exempel sänkta hastigheter och erosionsskydd.

Utredningen visar det finns erosionsskador i Furusundsleden och att både fartygets hastighet och konstruktion spelar roll för hur stora skadorna blir. Under utredningstiden införde Länsstyrelsen en tillfällig hastighetsbegränsning i leden. Man kunde konstatera att erosionen avstannade i vissa områden efter att begränsningen infördes, medan den fortsatte i andra.

Som slutsats rekommenderar utredningen ett paket av åtgärder för att minska påverkan på känsliga stränder:

  • reglering av hastigheten
  • erosionsskydd
  • kontrollprogram

På längre sikt skulle det kunna bli aktuellt att införa ett system med differentierade och fartygsindividuella fartgränser eller att titta vidare på en alternativ led in till Stockholm.

Till följd av utredningen har Länsstyrelsen fattat beslut om att göra den tillfälliga hastighetsbegränsning som infördes under utredningstiden permanent, med dispens för 24-timmarskryssningarna mellan Stockholm och Åbo.

Med rapporten som underlag kommer Trafikverket, Sjöfartsverket och Stockholms Hamnar nu att arbeta vidare för att sjötrafiken ska ha bra och ändamålsenliga farleder in till Stockholm samtidigt som risken för erosion minimeras.

Trafikverket har påbörjat en åtgärdsvalsstudie för att ta reda på vad som behövs för att uppnå en hållbar situation i Stockholms farleder och längs kusten med hänsyn till miljö, turism, sjösäkerhet och transportekonomi. Studien beräknas vara klar i slutet av 2016.

Så genomfördes utredningen av erosion i Furusundsleden

Utredningen genomfördes i tre delar och presenteras i tre rapporter:

  • Den första delen hade som mål att se i vilken utsträckning stränderna hade påverkats av fartygstrafiken.
  • Målet med den andra delen var att studera den tyngre fartygstrafikens vågbildning för att se om det fanns skillnader mellan olika fartyg i olika farter.
  • I den tredje delen studerades erosionsskadornas utveckling under den period som projektet pågick.

 

Rapporter

Vågmätningar i Furusundsleden 2014 (pdf-fil, 3 MB, öppnas i nytt fönster)
Erosionsskador i Furusundsleden 2000-2013 (pdf-fil, 1,76 MB, öppnas i nytt fönster) 
Slutrapport: Erosionsutvecklingen i Furusundsleden 2015 (pdf-fil, 2,5 MB, öppnas i nytt fönster)

Författare: Lasse Granath
Författarens webbplats (extern webbplats)

Rapporterna är resultatet av ett fristående forskningsprojekt/utredning som finansierats av Trafikverket, Sjöfartsverket och Stockholms hamn. Författaren ansvarar själv för innehållet. Slutledningar och ställningstaganden är författarens egna och ska inte förutsättas representera de finansierande parternas åsikter.