Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist på Nockebybron i riktning mot Ekeröväg 261 Drottningholmsvägen

Regional cykelstrategi

Cykeltrafiken ska öka i Stockholms län. Därför har Trafikverket tillsammans med andra myndigheter och organisationer tagit fram en gemensam regional cykelplan för att skapa ett sammanhängande nät av regionala cykelstråk för arbetspendling.

Den regionala cykelplanen

Smidigt, smart och säkert – så cyklar vi i Stockholmsregionen!

Det är ledorden för den regionala cykelplanen för Stockholms län. Det övergripande målet är att öka cykeltrafiken i Stockholms län till år 2030 från 5 procent till 20 procent av resorna. Detta ska ske genom bland annat en ut- och ombyggnad av cirka 850 kilometer regionala cykelstråk för arbetspendling längs kommunala gator och statliga vägar, även om mycket annat också behöver tillkomma för att detta ska ske. Den regionala cykelplanen ger förslag på:

 • Vision och mål för cykeltrafiken i Stockholms län.
 • Ett sammanhängande stomnät av stråk för arbetspendling.
 • Utformningskriterier för god infrastrukturstandard.
 • Riktlinjer för drift och underhåll.
 • Kombinationsresande med cykel och kollektivtrafik.

Cykelplanen visar vad som behöver göras, var det behöver göras och ungefär vad det kostar fram till 2030. Cykelplanens föreslagna åtgärder finansieras på samma sätt som andra förbättringar av länets transportsystem. De statliga delarna finansieras med medel ur nationell plan för infrastruktur och länsplan för infrastruktur medan de kommunala delarna bekostas av kommunala budgetar.

Regional cykelplan för Stockholms län och kartor med målpunkter hittar du nedan under rubriken Cykelplan.

Cykelbokslutet visar vad som görs

För att få till en effektiv utbyggnad, en väl avvägd fördelning av tillgängliga medel samt ett effektivt genomförande av övriga åtgärder krävs ett nära samarbete mellan berörda kommuner och de regionala aktörerna Trafikverket, Länsstyrelsen och landstinget genom Trafikförvaltningen och Tillväxt- och regionplaneförvaltningen. Därför har vi gemensamt tagit fram ett underlag om hur vi genomför åtgärderna.

I det årliga regionala cykelbokslutet dokumenteras bland annat stråkens utbyggnad år för år. Cykelbokslutet tas fram av det regionala cykelkansliet som är ett samarbete mellan Trafikverket, Stockholms läns landsting och länsstyrelsen.

Ut- och ombyggnad av cykelstråk

Trafikverkets och kommunernas gemensamma arbete med att bygga ut eller om ca 850 km cykelstråk enligt cykelplanen startade under 2014 och ambitionen är att det ska vara klart till 2030.

Hos Trafikverket pågår en planering för utbyggnad av de regionala stråken och mellan 2016 och 2019 planeras följande åtgärder att byggstartas:

 • En saknad länk på 2,4 km längs väg 226 mellan Skyttbrink och Tullinge i Botkyrka kommun.
 • En om- och utbyggnad av ca 1 km cykelväg längs väg 509 varav 400 meter mellan Mörbyvägen och cpl Skälbyvägen ingår i det regionala cykelstråket i Nykvarns kommun.
 • En saknad länk på 4 km längs väg 262 mellan Enebybergsvägen och Rösjön i Danderyds kommun.
 • En saknad länk på 5 km längs väg 859 mellan Rosersberg och Verka i Upplands Väsby och Sigtuna kommuner.
 • En ombyggnad av befintlig cykelväg på ca 9 km längs väg 260 mellan Älta och Sickla i Nacka kommun.
 • En ombyggnad av befintlig cykelväg på drygt 2 km längs väg 226 i Huddinge kommun.
 • En saknad länk på 6 km längs väg 267 mellan Rotebro och Stäket i Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner.
 • En ny länk på ca 3,5 km genom Glömsta och Vistaberg längs väg 259 i Huddinge kommun.
 • En ombyggnad och komplettering av befintlig cykelväg till ett snabbcykelstråk på ca 4 km mellan Frescati och Mörby C i Stockholms stad, Solna stad och Danderyds kommun.