Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bussar, bilar, cyklister och fotgängare i Stockholmstrafiken.

Trafiksatsning Stockholm

Under 10 år satsas nära 100 miljarder kronor för bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Över hälften av investeringarna går till bättre kollektivtrafik. Här hittar du en karta över en del av de projekt som pågår eller är planerade under perioden.

I länken nedan finns två kartor: en som visar hur stockholmarnas rörelse ser ut under ett dygn, och en som visar ett urval av de pågående och planerade projekt som ska underlätta framkomligheten i Stockholmsregionen.

Satsningarna innebär en del störningar

Miljoner människor är i rörelse i Stockholmsregionen – på väg till och från jobbet, skolan, kompisar och nöjen. Varje dag. De åker tunnelbana, buss, pendeltåg eller bil.

Befolkningen ökar med 30 000–40 000 invånare årligen. För att regionen ska fungera krävs en infrastruktur som klarar en ständigt växande befolkning. Därför satsar vi nu nära 100 miljarder under 10 år, på ett 70-tal projekt. Från byggen som Citybanan och Förbifart Stockholm till fler cykel- och gångvägar.

På kort sikt innebär det en del störningar i stockholmarnas vardag, men åtgärderna är oundvikliga för att regionen ska fungera även när den växer.

Gemensam satsning för ett rörligare Stockholm

Trafiksatsning Stockholm är samlingsnamnet för de gemensamma satsningar som Trafikverket, länsstyrelsen, Stockholms stad, SL, Stockholms läns landsting och Kommunförbundet Stockholms län gör för bättre framkomlighet i Stockholmsregionen. Ett rörligare Stockholm är en förutsättning för länets tillväxt och värde för hela landet. Och du är en del av lösningen.