Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Biltrafik på Essingeleden i Stockholm

Pågående arbeten E4/E20 Essingeleden

Här kan du se pågående och kommande arbeten på Essingeleden, från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron.

Trafikplats Nyboda

2020: Utbyte av fogar i norrgående riktning. Arbetet utförs nattetid klockan 23.00–05.00. Under pågående arbete är enbart ett körfält öppet för trafik. Dagtid är det full framkomlighet förbi vägarbetsplatsen.
2020: Reparation av kantbalkar i norrgående riktning.

Gröndalsbron

2019-2020: Utbyte av brolager och förstärkning av kassuner.

Essingebron

2020: Byte av fogar i norrgående riktning.
2020: Byte av tätskikt i södergående riktning.
2020: Förstärkning av ändtvärbalkar.

Fredhällsbron

2020: Reparation av kantbalkar. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00 i norrgående och södergående riktning.

Trafikplats Fredhäll

2019: Reparation av kantbalkar samt utbyte av tätskikt på avfartsrampen längs Thorildsplans T-banestation. Avfartsrampen kommer att vara avstängd under hela entreprenaden. 
2019-2020: Byte av fogar på bro över Drottningholmsvägen. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00 i både norrgående och i södergående riktning.
2020: Byte av tätskikt, avfartsramp mot Drottningholmsvägen/Tranebergsbron.
2020: Reparation av kantbalkar vid påfartsramp Drottningholmsvägen från Lindhagensplan och söderut.

Bro över Lindhagensgatan

2020: Byte av fogar. Arbete planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00 i norrgående samt i södergående riktning.

Karlbergsbron

2017–2018: Byte av brolager, utan påverkan på trafiken. Vi beräknar vara klara under november 2018.