Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Biltrafik på Essingeleden i Stockholm

Pågående arbeten E4/E20 Essingeleden

Här kan du se pågående och kommande arbeten på Essingeleden, från trafikplats Nyboda till Karlbergsbron.

Trafikplats Nyboda

2019: Utbyte av fogar i norrgående riktning. Arbetet utförs nattetid klockan 23.00–05.00. Under pågående arbete är enbart ett körfält öppet för trafik. Dagtid är det full framkomlighet förbi vägarbetsplatsen.
2020: Reparation av kantbalkar i norrgående riktning.

Blommenbergsviadukten

2018 (mars–juli): Byte av fogar i södergående riktning. Arbete utförs nattetid klockan 23.00–05.00. Under pågående arbete är enbart ett körfält öppet för trafik. Dagtid är det full framkomlighet förbi vägarbetsplatsen.

Gröndalsviadukten

2018 (mars–juli): Byte av fogar i södergående riktning. Arbete utförs nattetid klockan 23.00–05.00. Under pågående arbete är enbart ett körfält öppet för trafik. De bullrande arbetena genomför vi under april månad. Dagtid är det full framkomlighet förbi vägarbetsplatsen.

Gröndalsbron

2019-2020: Utbyte av brolager och förstärkning av kassuner.

Essingebron

2017-2018: Under 2017 har vi bytt ut pendellager i båda riktningar samt fogar i norrgående. Ett ”gupp” kvarstår och färdigställs i början av juni. För att öka på komforten för trafikanterna förlänger vi asfaltsramperna på det kvarstående ”guppet” med några meter.
2020: Byte av fogar i norrgående riktning.
2020: Byte av tätskikt i södergående riktning.
2020: Förstärkning av ändtvärbalkar.

Fredhällsbron

2018 (juni–oktober): Byte av fogar, norrgående riktning. Arbetet utförs nattetid klockan 23.00–05.00. Under pågående arbete är enbart ett körfält öppet för trafik. De bullrande arbetena genomför vi under juni månad. Dagtid är det full framkomlighet förbi arbetsplatsen. Påfartsramp kan vid vissa tillfällen vara avstängda och vägtrafiken hänvisas till annan påfart norrut.
2020: Reparation av kantbalkar. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00 i norrgående och södergående riktning.

Trafikplats Fredhäll

2019: Reparation av kantbalkar samt utbyte av tätskikt på avfartsrampen längs Thorildsplans T-banestation. Avfartsrampen kommer att vara avstängd under hela entreprenaden. 
2019: Byte av tätskikt, avfartsramp mot Drottningholmsvägen/Tranebergsbron.
2019-2020: Byte av fogar på bro över Drottningholmsvägen. Arbetet planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00 i både norrgående och i södergående riktning.
2020: Reparation av kantbalkar vid påfartsramp Drottningholmsvägen från Lindhagensplan och söderut.

Bro över Lindhagensgatan

2018 (mars–oktober): Byte av fogar. Arbetet utförs nattetid klockan 23.00–05.00 i södergående riktning. Under pågående arbete är enbart ett körfält öppet för trafik. Dagtid är det full framkomlighet förbi vägarbetsplatsen. Avfartsrampen kan vid vissa tillfällen vara avstängda och vägtrafiken hänvisas i så fall till annan påfart söderut.
2020: Byte av fogar. Arbete planeras att utföras nattetid klockan 23.00–05.00 i norrgående samt i södergående riktning.

Bro längs Strandbergsgatan

2018 (mars–oktober): Byte av fogar. Arbetet utförs nattetid klockan 23.00–05.00 i södergående riktning.

Karlbergsbron

2017–2018: Byte av brolager, utan påverkan på trafiken.