Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Inget kollektivtrafikkörfält på sträckan Insjön-Mölnvik väg 222

Det nya förslaget på körfältsindelning på sträckan Insjön-Mölnvik innebär att de tidigare föreslagna kollektivtrafikkörfälten tas bort och alla fyra körfälten är tillgängliga för alla fordon.

Över Farstabron kvarstår 2+1 körfält med förändringen att två körfält upplåts för trafik från Värmdö mot Stockholm och ett körfält i motsatt riktning.

Det nya förslaget är beslutat av Länsstyrelsen och Trafikverket har träffat och förankrat det med Nacka och Värmdö kommun samt Trafikförvaltningen innan det skickades till Länsstyrelsen för beslut.

Bättre framkomlighet för all trafik anledning till nya förslaget

Under projektets byggtid har kraftig köbildning noterats under morgontid i riktning från Gustavsbergs trafikplats och västerut. Köerna har påverkat såväl stombusstrafik som övrig busstrafik. På grund av köbildningen har Trafikverket utrett hur körfälten bäst ska nyttjas för att förbättra framkomligheten för både kollektivtrafik och biltrafik.

Utredningen visar att om kollektivtrafikkörfälten tas bort blir framkomligheten bättre både för kollektivtrafik och biltrafik vid trafikplats Gustavsberg, jämfört med om sträckan har kollektivtrafikkörfält. För att ytterligare förbättra för kollektivtrafiken behöver det anläggas ett kollektivtrafikkörfält cirka en kilometer innan trafikplats Insjön i riktning österut.

För mer information om beslutet och formuleringar i justerade länsplanen hänvisar vi till Länsstyrelsens webbplats.