Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Barn med cykjelhjälm

Så arbetar vi med cykelvägar

Cykeltrafiken ska öka i Stockholms län. Därför har vi, tillsammans med andra myndigheter och organisationer, tagit fram en regional cykelplan. Syftet är att skapa ett sammanhängande nät av regionala cykelstråk för arbetspendling.

Cykelstråk för arbetspendling

Det övergripande målet med den regionala cykelplanen är att öka cykeltrafiken i Stockholms län från 5 procent till 20 procent till år 2030. Cykelplanen visar vad som behöver göras, var det behöver göras och ungefär vad det kostar fram till 2030. I dagsläget pågår en revidering av cykelplanen och den förväntas antas av Region Stockholm i slutet av 2021.

Den regionala cykelplanen ger förslag på:

 • Vision och mål för cykeltrafiken i Stockholms län.
 • Ett sammanhängande stomnät av stråk för arbetspendling.
 • Utformningskriterier för god infrastrukturstandard.
 • Riktlinjer för drift och underhåll.
 • Kombinationsresande med cykel och kollektivtrafik.

Cykelplanens föreslagna åtgärder finansieras på samma sätt som andra förbättringar av länets transportsystem. De statliga delarna finansieras med medel ur nationell plan för infrastruktur och ur länsplan för infrastruktur. De kommunala delarna bekostas ur kommunala budgetar och ur länsplan för infrastruktur. I det årliga cykelbokslutet dokumenteras cykelstråkens utbyggnad år för år.

Läs hela den regionala cykelplanen och cykelbokslutet:
Region Stockholms regionala cykelkansli

Målet är 850 kilometer cykelstråk

Trafikverkets och kommunernas gemensamma arbete med att bygga ut eller bygga om ca 850 km cykelstråk startade under 2014 och ambitionen är att det ska vara klart till 2030.

Cykelstråken finns samlade i en karta som Region Stockholm tagit fram: 
Karta över regionala cykelstråk

Pågående förbättringar och nya gång- och cykelvägar

Vi på Trafikverket arbetar med flera förbättringar och nya gång- och cykelvägar. Till exempel: 

 • En om- och utbyggnad av ca 1 km cykelväg längs väg 509 varav 400 meter mellan Mörbyvägen och cpl Skälbyvägen ingår i det regionala cykelstråket i Nykvarns kommun.
 • En saknad länk på 4 km längs väg 262 mellan Enebybergsvägen och Rösjön i Danderyds kommun.
 • En saknad länk på 5 km längs väg 859 mellan Rosersberg och Verka i Upplands Väsby och Sigtuna kommuner.
 • En ombyggnad av befintlig cykelväg på ca 9 km längs väg 260 mellan Älta och Sickla i Nacka kommun.
 • En ombyggnad av befintlig cykelväg på drygt 2 km längs väg 226 i Huddinge kommun.
 • En ny länk på ca 3,5 km genom Glömsta och Vistaberg längs väg 259 i Huddinge kommun

I vår lista över vägprojekt finns våra cykelsatsningar samlade. Du hittar listan på sidan:
Vi bygger och förbättrar i Stockholm

Så mycket satsar staten på gång-och cykelvägar i Stockholms län

Länsplanen är en del av infrastrukturplaneringen i länet och handlar om investeringar i det regionala transportsystemet. Varje län i Sverige tar fram en länsplan. I Stockholms län ansvarade länsstyrelsen tidigare för arbetet med länsplanen, men sedan 1 januari 2019 ligger det ansvaret på Region Stockholm. 

I länsplanen för Stockholms län 2018 - 2029 finns det totalt 8 490 miljoner kronor. Så här fördelas pengarna:

 • 12 procent går till cykelåtgärder
 • 64 procent till kollektivtrafikinvesteringar och 
 • 24 procent till åtgärder för biltrafik.

Läs hela länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län:
Länsplanen för regional transportinfrastruktur

Bättre säkerhet för cyklister

Ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken. Vi kallar det för nollvisionen. Därför arbetar vi och andra aktörer hela tiden med trafikanters säkerhet. Trafikmiljöer ska upplevas som trygga och där ingår förstås även gång- och cykelvägar.

Vi har ett särskilt ansvar för trafiksäkerhet, och det gäller även cyklister. Arbetet har hög prioritet på Trafikverket. Cyklisterna är den största gruppen bland de som skadas allvarligt i trafikolyckor. De flesta av olyckorna där cyklister skadas allvarligt är singelolyckor. 

 • 74 procent av cykelolyckorna var singelolyckor 
 • Skador på armar och axlar är vanligast 
 • Huvudskadorna står för 10 procent, och de är de allvarligaste skadorna. 
 • Vägrelaterade faktorer bidrar till ungefär 60 procent av olyckorna. Det handlar i första hand om drift och underhåll men även om hur vägen är utformad. 
 • Men säkerhetsbrister finns också i cykeln som fordon, i beteenden och användning av cykelhjälm.

Det här gör vi för att förhindra olyckor 

 • Kontrollerar gång- och cykelvägarna genom att cykla längs sträckorna
 • Sopsaltar gång- och cykelvägarna
 • Förbättra underhåll och halkbekämpning
 • Utformar gång-och cykelvägar och korsningar så att de blir säkrare för gång- och cykeltrafikanter.

Det här kan du som cyklist själv göra 

Det är viktigt med plogade och sandade cykelbanor, men det finns också mycket man kan göra som cyklist för att öka sin egen säkerhet under vintermånaderna. Här är några tips:

 • Byt till dubbdäck/vinterdäck även på cykeln.
 • Använd cykelhjälm.
 • Se till att synas genom att använda cykelbelysning och reflexer.
 • Serva cykeln så att bromsar, belysning och växlar fungerar som de ska.

Sopsaltning av gång- och cykelvägar

Sopsaltning är en relativt ny typ av halkbekämpning som innebär att snö och is borstas bort från cykelbanan. Därefter sprids en saltlösning ut som hindrar att vägens yta fryser på nytt. På ytor som sopsaltats blir det nästintill barmark. Dessutom hålls cykelvägarna fria från grus och sand, vilket annars är en vanlig orsak till olyckor. En cykelväg som är sopsaltad leder till både ökad säkerhet och bättre framkomlighet för cyklisterna. Vi använder sopsaltning på fler cykelstråk från och med 2018.

Mer information om hur vi sköter vägarna på sidan:
Så sköter vi vägarna