Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Arbetsplan klar för utställelse

Trafikverket har tagit fram en arbetsplan för färjeleden mellan Norra Lagnö och Tynningö som nu är redo för utställelse. Utställelse av arbetsplan pågår från den 29 mars till 28 april 2017.

I samband med att Trafikverkets färjerederi tog över driften av färjeleden från den 1 januari 2013 har Trafikverket arbetat med att säkerställa att allt ska fungera. Utställelsehandlingen innehåller bland annat:

• planritningar och markanspråk
• bullerskyddsåtgärder
• miljökonsekvensbeskrivning

Utställelseperiod: 29 mars till 28 april 2017
Vill du ta del av handlingar, ritningar med mera finns de tillgängliga från den 29 mars till 28 april 2017 på:

• Trafikverket, Solna strandväg 98, 171 54 Solna
• Värmdö kommun, Skogsbovägen 9-11, 134 81 Gustavsberg
• Vaxholms stad, Eriksövägen 27, 185 83 Vaxholm

Digitalt på här på projektets hemsida från den 29 mars 2017.

Lämna synpunkter
Du är välkommen att lämna dina synpunkter fram till och med den 28 april 2017. Skicka dem via e-post till: stockholm@trafikverket.se eller till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge.
Ange ärendenummer TRV2011/72450.

Vattenverksamhet
I arbetsplanen finns det anläggningar och byggmoment som sker i vattnet och dessa kommer att hanteras i en ansökan om vattenverksamhet hos mark- och miljödomstolen. Moment som kommer att ingå i kommande ansökan om vattenverksamhet är muddring vid färjelägen, hantering av muddermassor samt anläggningar i vatten. En fortsatt dialog samt samråd med eventuellt berörda ledningsägare samt sakägare kommer att hållas framöver.

Information och kontakt
Mer information om projektet i form av handlingar, ritningar med mera finns att hämta här på projektets hemsida. Om du inte hittar svar på dina frågor och funderingar kan du kontakta projektledare Renée Berecz, tel: 010-124 16 11 eller via e-post: renee.berecz@trafikverket.se