Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustrationer av konsverken på Citybanans stationer.

Konsten på Citybanans stationer

Citybanans två stationer Stockholm City och Stockholm Odenplan är inte bara platser för resenärer på väg till eller från arbete, skola och ärenden i staden. De två pendeltågsstationerna är också en helt ny arena för konstverk och konstupplevelser.

Konsten visar vägen i Citybanan

Den övergripande ambitionen för konsten i Citybanan är att skapa ett intressant konstnärligt sammanhang, där en kombination av uttryck bidrar till att förstärka helheten. Den konstnärliga utformningen ska dessutom underlätta orienterbarheten, eller med andra ord: göra det lättare att hitta rätt på stationerna och i förbindelsegångarna.

Den konstnärliga gestaltningen ska engagera och tillföra stationerna estetiska och tankeväckande värden. Miljön ska vara minnesvärd för tillfälliga besökare och intressant att vistas i för återkommande resenärer.

Fjorton konstnärer valdes ut

Arbetet med att utse konstnärer för Citybanans stationer inleddes 2011. På varje station valdes ett antal geografiska områden ut som konstnärer, i samarbete med arkitekter, skulle få gestalta. Över 400 konstnärer anmälde intresse för uppdragen. I urvalsprocessen har olika konstnärskap och arbetssätt ställts mot varandra. Genom gallringar i flera steg och i skilda grupperingar har fjorton konstnärer valts som vi (Trafikverket och SL) anser bäst lämpade att lösa uppgifterna.

Ansvaret för att välja ut och upphandla verken har legat på en arbetsgrupp bestående av representanter från SL och Trafikverkets projekt Citybanan. SL har en lång tradition av arbeta med konst och arkitektur som skapar såväl nationellt som internationellt intresse. Målsättningen har varit att fortsätta den tradition som SL har och anlita konstnärer för att i samarbete med arkitekter medverka i utformningen av Citybanans stationsmiljöer.

Läs mer om konstverken

På station Stockholm Odenplan finns sex olika konstverk och på Stockholm City åtta. Här nedan kan du läsa konstnärernas egna ord om sina verk och titta på var de är placerade.