Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E18, Trafikplats Roslags-Näsby

Trafikverket bygger nu om trafikplats Roslags-Näsby för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter.

Täby kommun planerar för en befolkningsökning. En ökad handelsetablering och fler bostäder i området innebär en större trafikmängd, i första hand via trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm. Därför bygger Trafikverket om Roslags-Näsby trafikplats. Målsättningen är att:

  • förbättra framkomligheten
  • höja trafiksäkerheten för alla trafikslag i området
  • göra det lättare och säkrare att resa med kollektivtrafiken

Vi förbättrar framkomligheten genom att bygga cirkulationsplatser där ramperna ansluter till lokalvägnätet och genom att bygga fyra körfält på en ny bro över E18. Med cirkulationsplatserna försvinner även de problematiska vänstersvängarna till och från ramperna. Cirkulationsplatserna sänker också naturligt hastigheten hos fordonstrafiken längs Centralvägen.

Genom att separera gång- och cykeltrafiken från övrig trafik förbättrar vi säkerheten för oskyddade trafikanter. Det ökar möjligheterna för barn att röra sig på egen hand genom trafikplatsen. Vi gör det också möjligt att röra sig planskilt genom trafikplatsen och mellan busshållplatserna i anslutning till trafikplatsen.

Arbetet kommer periodvis att påverka samtliga trafikantslag. Läs om de arbeten som påverkar trafiken under rubriken: "Nyheter"