Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E18, Trafikplats Roslags-Näsby

Trafikverket är klar med ombyggnaden av trafikplats Roslags-Näsby. Framkomligheten kommer att öka och trafiksäkerheten blir nu bättre för alla trafikanter.

Täby kommun planerar för en befolkningsökning. En ökad handelsetablering och fler bostäder i området innebär en större trafikmängd, i första hand via trafikplatserna Roslags-Näsby och Viggbyholm. Därför bygger Trafikverket om Roslags-Näsby trafikplats. Målsättningen är att:

  • förbättra framkomligheten
  • höja trafiksäkerheten för alla trafikslag i området
  • göra det lättare och säkrare att resa med kollektivtrafiken

Trafikverket förbättrar framkomligheten genom att bygga cirkulationsplatser där ramperna ansluter till det lokala vägnätet och genom att bygga fyra körfält på en ny bro över E18. Med cirkulationsplatserna försvinner även de problematiska vänstersvängarna till och från ramperna. Cirkulationsplatserna sänker också naturligt hastigheten för fordonstrafiken på Centralvägen.

Genom att separera gång- och cykeltrafiken från övrig trafik förbättras säkerheten för oskyddade trafikanter. Det ökar möjligheterna för barn att röra sig på egen hand genom trafikplatsen. Det blir också möjligt att röra sig planskilt genom trafikplatsen och mellan busshållplatserna i anslutning till trafikplatsen.