Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E18, Trafikplats Kockbacka

Trafikverket bygger nu den nya trafikplatsen Kockbacka på E18 mellan Kungsängen och Bro. För att ansluta till trafikplatsen förlängs Kockbackavägen.

Syfte

Trafikplatsen kommer förbättra trafiksituationen genom att avlasta Enköpingsvägen och bidra till den regionala utvecklingen i området. Syftet är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter samt att göra det växande Kockbackaområdet mer tillgängligt. 

Arbetets omfattning

I korthet innebär arbetet att vi bygger en ny trafikplats på E18. Vi förlänger även Kockbackavägen upp till E18 och drar den vidare över vägen via en ny bro. Norr och söder om E18 bygger vi nya på- och avfartsramper som ansluter till bron. 

Norr om E18 behöver vi inte göra några större utfyllnader av marken. Söder om E18 är marken lägre än motorvägen vilket gör att vi behöver fylla upp marken för att kunna bygga vägbankar till bron. De stora utfyllnaderna på södra sidan kommer att märkas i landskapet men kommer också att ge en viss bullerdämpning av trafiken mot Kockbackaområdet.