Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E18, Trafikplats Kockbacka

Trafikverket har snart färdigställt den nya trafikplatsen Kockbacka på E18 mellan Kungsängen och Bro. För att ansluta till trafikplatsen har Kockbackavägen förlängts.

Syftet

Trafikplatsen kommer förbättra trafiksituationen genom att avlasta Enköpingsvägen och bidra till den regionala utvecklingen i området. Syftet är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet för alla trafikanter samt att göra det växande Kockbackaområdet mer tillgängligt. 

Arbetets omfattning

I korthet har arbetet med att bygga en ny trafikplats på E18 inneburit att Kockbackavägen förlängts upp till E18 och vidare över vägen via en ny bro. Norr och söder om E18 har nya på- och avfartsramper som ansluter till bron byggts. 

Norr om E18 har inga större utfyllnader av marken behövt göras. Söder om E18 är marken lägre än motorvägen vilket gör att marken har fyllts upp för att kunna bygga vägbankar till bron. De stora utfyllnaderna på södra sidan märks i landskapet men ger samtidigt en viss bullerdämpning av trafiken mot Kockbackaområdet.