Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

essingeleden

Essingeleden

E4/E20, Essingeleden–Södra länken

Vi planerar för en förbättring av anslutningen mellan Södra länken och Essingeleden genom att bygga om cirkulationsplatsen och påfartsrampen vid trafikplats Årsta.

Trafikverkets avdelning för planprövning har fastställt vägplanen. Läs mer i kungörelsen som är publicerad nedan.
Du kan även ta del av fastställelsehandlingen i fliken Aktuella handlingar under Dokument.

Årstalänken utgör en del av Stockholms ringled som kopplar samman Södra Länken med Essingeleden norrut och E4/E20 söderut. Trafikmängderna har ökat som en följd av bland annat kapacitetshöjande åtgärder på Essingeleden, trängselskatter och ny bebyggelse i området. Köer på Årstalänken västerut fortplantar sig in i Södra länken, vilket innebär att luftkvaliteten försämras och att infarter till tunneln måste stängas.

Tung trafik från industriområdena i Årsta som är på väg mot E4/E20 söderut, ska på Årstalänken växla från höger körfält över det mittersta till det vänstra körfältet, varvid det uppstår konflikter med den snabbare trafiken från Södra länken.

Projektet syftar till att bygga om Årstalänken och dess anslutningar så att antalet körfältsbyten begränsas. Därigenom minskar risken för köbildning och framkomligheten förbättras. Det innebär tids- och kostnadsbesparingar och förbättrad trafiksäkerhet. Dessutom förbättras miljön tack vare minskade utsläpp och lägre resursförbrukning.