Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket överklagar miljödomar

I december meddelade mark- och miljödomstolen domar för Förbifart Stockholm. Domstolen har med få undantag lämnat tillstånd och villkor i enlighet med Trafikverkets ansökan.

Domstolen har också förordnat om verkställighet av domarna vilket innebär att tillstånden får tas i anspråk omgående.

Trafikverket har dock överklagat domarna på två områden. Det ena gäller mark- och miljödomstolens domar i hamnmålen när det gäller domstolens villkor om bullernivåer under hamnarnas driftsskede, som vi anser är allt för snäva. Det andra gäller att domstolen utökat sakägarkretsen till att även omfatta fastighetsägare som riskerar att skadas av buller, stomljud, vibrationer och radon från bygget och driften av tunnlarna samt att skadereglering i dessa avseenden ska hanteras inom ramen för ansökningsmålet.

Den senare frågan överprövas för närvarande av mark- och miljööverdomstolen i ett annat ärende.

Läs domarna i sin helhet på projektets dokumentsida