Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projektchefen om läget i februari: Förbifart Stockholm startar arbetena igen

I december bestämde regeringen att frysningen av projektet skulle hävas redan den 1 januari, vilket innebär att allt arbete nu kan återupptas och vi kan gå ut med våra upphandlingar.

Som ni vet beslutade regeringen i höstas om att frysa arbetet med Förbifart Stockholm till den 1 maj 2015. Syftet med frysningen var att ge Stockholms stad, Stockholms läns landsting och övriga parter möjlighet att förhandla om avtalet om projektets finansiering som skrevs 2009. I och med detta stoppade vi alla pågående arbeten i fält. Vi avbröt förberedelserna för kommande arbetsområden och allt upphandlingsarbete.

I december bestämde regeringen att frysningen skulle hävas redan den 1 januari vilket innebar att allt arbete kunde återupptas. Vi kan nu gå ut med nya upphandlingar, fortsätta med alla förberedande arbeten samt fortsätta att mobilisera vår egen organisation för det kommande byggskedet. Under året kommer ni kunna se arbetsplatser växa fram, allra mest kommer vårt arbete att synas i Sätra, Skärholmen och på Lovön.

Vi fortsätter nu med bullerskyddsåtgärder i form av fönsterbyten i Akalla. Om allt går enligt planerna är arbetet i området färdigt i slutet av mars. I dagarna börjar vi också byta fönster i fem radhus i Kungens Kurva.

Frysningens konsekvenser

Även om frysningen av projektet inte varade länge så får den konsekvenser. Redan innan beslutet om frysningen kom, hade vi gått ut med upphandlingar för en stor entreprenad i Johannelund och en i Kungens Kurva. För att vara på den säkra sidan sköt vi fram förfrågningsunderlagens inlämningstid till den 1 juni. Nu är frysningen hävd, men det nya inlämningsdatumet går inte att backa. Detta innebär att projektet försenas med drygt fyra månader.

Eftersom alla jobb hänger ihop, skjuts även följande upphandlingar framåt i tiden. Detta tillsammans med att vår organisation inte kan hantera hur många upphandlingar som helst parallellt samt att sommarens ledighet måste räknas in, gör att den totala förseningen för Förbifart Stockholm blir cirka sex månader. Ett halvårs försening fördyrar naturligtvis projektet, vi beräknar att extrakostnaden hamnar på maximalt 170 miljoner kronor. Förhandlingar pågår fortfarande med några leverantörer, så den exakta siffran är inte känd.

Miljödomar meddelade

Innan jul kom även beslut från mark- och miljödomstolen. Miljödomarna meddelades med verkställighet vilket betyder att vi har domar som vi kan tillämpa genast. Det var en viktig milstolpe för projektet. Totalt fick vi fem domar – tre rörande hamnar, en dom om grundvattnet och en som hanterar Natura 2000-området i Edeby ekhage på Lovön. I domarna definieras exempelvis hur mycket vatten som får läcka in i tunnlarna, hur vi ska agera gentemot samhället när det gäller miljöfrågor och vilket ansvar vi ska ta. Det framgår också hur mycket vi får bullra, vilka tider vi får arbeta, med mera. I stort sett motsvarar miljödomarna de tillstånd vi sökte. Det finns dock två frågor vi överklagat till högre instans. Det gäller tillåtna bullernivåer i hamnarna liksom hur sakägarkretsen är definierad. Ett besked om domstolen kommer att ge prövningstillstånd för dessa ärenden väntas under februari.

Precis som tidigare är dialogen med er som bor och lever runt Förbifart Stockholm mycket viktig för oss. Tveka inte att höra av er om ni har frågor eller funderingar kring projektet.

Johan Brantmark, projektchef Förbifart Stockholm