Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projektchefen om läget i februari

Nu är frysningen hävd från den 1 januari 2015 och vi återupptar produktionen och inleder en omfattande upphandlingsperiod.

I oktober 2014 beslutade regeringen att frysa arbetet med Förbifart Stockholm till den 1 maj 2015. Syftet med frysningen var att ge Stockholms stad, Stockholms läns landsting och övriga parter möjlighet att förhandla om avtalet om projektets finansiering som skrevs 2009. I och med detta stoppade vi alla pågående arbeten i fält. Vi avbröt förberedelserna för kommande arbetsområden och allt upphandlingsarbete.

Nu är frysningen hävd från den 1 januari 2015 och vi inleder en omfattande upphandlingsperiod. Vi går vidare med våra upphandlingar och börjar med två stora bergentreprenader på Lovön. De två stora bergtunnlarna blir två av Förbifart Stockholms största kontrakt. Upphandlingen går vi ut med i april. Under våren kommer även ett betydligt mindre arbete, en tillfartstunnel i Akalla samt entreprenaderna för trafikplatserna Akalla och Häggvik ut på marknaden. I höst är det dags för upphandling av en stor bro och tråg vid Hjulsta trafikplats. I slutet av året kommer ytterligare två entreprenader ut på marknaden, det gäller en stor bergtunnel i Skärholmen samt en bergtunnel i Lunda.

Detta är de stora upphandlingar som planeras 2015. Ttotalt under detta och nästa år kommer vi att skicka förfrågningar för 17 miljarder kronor. Totalt för hela Förbifart Stockholm räknar vi med entreprenader för 23 miljarder kronor i 2009 års penningvärde.

De arbeten som nämns ovan är alltså bara en del av de som kommer att skickas ut. För mer specifik information om kommande upphandlingar hänvisar jag till den nya tidplanen som nyligen publicerades här på Trafikverkets hemsida.

I förfrågningsunderlagen står våra digitala modeller i centrum där BIM-arbetet förs vidare. Vi vet att BIM (Building Information Model) innebär en del nya arbetssätt för många av oss. Vi vet också att det finns entreprenörer som tycker att det är en omställning att ta till sig information på detta vis. Men BIM innebär ett lärande och en effektivisering som kommer att föra både oss och vår bransch framåt. Vi gör allt vi kan för att motsvara de krav entreprenörer ställer på oss, och vi lovar att vara en öppen, engagerad, konstruktiv och tydlig beställare.

Det finns ett stort intresse för Förbifart Stockholm. Vi ser fram emot ett gott samarbete med alla er som är, och som kommer att bli, våra samarbetspartners i projektet.