Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Öppet hus engagerade i Sollentuna

Arbetet med Förbifart Stockholm börjar komma igång på flera platser i Stockholmsområdet. Intresset var därför stort på Trafikverkets öppna hus i Sollentuna i lördags.

Informationslokalen på Norra Kolonnvägen var full av engagerade och intresserade människor som ville veta mer om Förbifart Stockholm, ställa frågor eller få säga vad de tyckte om bygget av vägen. Ett par frågor återkom under dagen: varför går Förbifart Stockholm på ytan i Akalla? Och går trafikplats Akalla att flytta norrut, närmare Häggvik?

Anledningen till att Förbifart Stockholm kommer upp till ytan vid Akalla och går på ytan i Sollentuna, Hjulsta och Kungens kurva är att den ansluter till europavägar på dessa platser. Trafikplatserna blir stora, med på- och avfarter till det befintliga vägnätet, och kan inte förläggas under jord. Trafikplats Akalla kan inte flyttas norrut för att den hamnar då allt för nära trafikplats Häggvik, avståndet mellan de två trafikplatserna blir för litet för att de ska kunna byggas på ett trafiksäkert sätt.

Det finns också en oro att Förbifart Stockholm kommer att innebära sämre luft och mer trafikbuller i området. Luftkvaliteten i Akalla kommer att vara jämförbar med i dag. Trafikverket följer de miljökvalitetsnormer för luftkvalitet som finns reglerade i miljöbalken. Normerna är till att skydda människors hälsa och naturmiljö. För luftkvalitet finns det två normer: en för PM10-partiklar och en för kvävedioxider. Akalla kommer inte att få värden som ligger över dessa normer där människor vistas. Både Hansta naturreservat och bostadsområdena i Akalla kommer att få värden som med bred marginal klarar båda normerna.

När det gäller buller är det främst under byggtiden som bullret kommer att öka i området. Huvuddelen av de bullrande arbetena beräknas pågå från mitten av 2016 till slutet av 2019. Trafikverket har därför bytt 700 fönster i de hus som ligger närmast trafikplatsen i Akalla. Ökningen av buller från trafiken då Förbifart Stockholm är färdigbyggd blir marginell jämfört med i dag. Det gör att när Förbifart Stockholm är klar kommer buller från trafiken att vara ett mindre problem inne i husen än vad det är idag. Projekt Förbifart Stockholm kommer att bjuda in till öppna hus och informationsmöten på fler platser längs sträckan framöver.

Håll utkik här på webben för tider och platser!

Läs mer om Förbifart Stockholm i Akalla här.