Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Projektchefen om läget i maj:

Bygget i södra Stockholm har startat och i sommar börjar arbetet med på- och avfartstunneln för kollektivtrafiken i Skärholmen. Flera upphandlingar har gått ut för de olika delprojekten. Dessutom har ett nytt projektledningskontor öppnat i Sundbyberg.

Projektet Förbifart Stockholm är i gång igen efter uppehållet. I Skärholmen har entreprenören Subterra börjat etablera sig på arbetsplatsen, och i början av sommaren börjar de bygga den tunnel som ska bli på- och avfart, till och från Förbifart Stockholm, för bussar i kollektivtrafiken. Arbetet med ledningsomläggningar fortsätter också. Bland annat lägger Stockholm vatten om vattenledningar i Kungens Kurva. El och vatten har dragits fram till kommande arbetsplatser, och det arbetet fortsätter nu ute på Lovön och i Johannelund, Vinsta, där ledningar i gator och marker flyttas.

En annan viktig del av det förberedande arbetet är bullerskyddsåtgärder. Arbetet med fönsterbyten i Akalla är i stort sett avklarat, liksom arbetet med radhusen i Kungens Kurva. Näst på tur för bullerskyddsåtgärder är Coop Forum-butiken i Vinsta.

Stora upphandlingar går ut
Två stora upphandlingar har gått ut för arbeten i Johannelund respektive i Kungens Kurva. Anbud på dessa väntas i början av sommaren. Upphandlingar har även gått ut för två stora tunnelarbeten på Lovön – två av Förbifart Stockholms största kontrakt – men anbud på dessa ska komma senare i höst/vinter.

En intresseanmälan för att lämna anbud för den 600 meter långa bron som ska byggas över trafikplats Hjulsta har gått ut. Inom kort skickas också förfrågningsunderlag ut på trafikplatserna Akalla och Häggvik.

Flera miljödomar väntas
Stockholms stads detaljplaner som rör bygget av Förbifart Stockholm, varav flera har överklagats, behandlades nyligen i Mark- och miljödomstolen. Domslut väntas 19 maj.

I december kom miljödomar från mark- och miljödomstolen för Förbifart Stockholm. Det fanns detaljer i domarna avseende bullernivåerna i hamnarna som Trafikverket och Stockholms stad ville få prövade i en högre instans. Nyligen kom besked att Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd. Detta påverkar inte projektet i nuläget.

Kontakta oss
Hela projektledningen i Förbifart Stockholm finns nu i Sundbyberg, på Löfströms Allé 6A. Här kommer vi så småningom att öppna en utställningslokal. Du når oss fortsättningsvis som vanligt via Trafikverkets Kundtjänst på telefonnummer 0771-921 921.

I juni öppnar vår telefon för kundärenden, dit man kan vända sig om man blir störd av bygget från Förbifart Stockholm eller har frågor om besiktning. Telefon: 010-123 04 00.

 

Fotomontage: Johan Brantmark, projektchef Förbifart Stockholm, till vänster. Byggbodar  i Sätra hos vår entreprenör Subterra.