Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket värnar världsarvet Drottningholm

Drottningholm som världsarv är hotat. Det skriver Ingela Söderbaum, Stella Fare, Philip Zandén m.fl. i en debattartikel i SvD fredagen den 21 augusti.

Författarna menar att Förbifart Stockholm och ombyggd Ekeröväg skulle innebära fler bilar förbi Drottningholm. I själva verket är det tvärtom. Med förbifarten minskar trafiken vid Drottningholm. Noggranna bedömningar av kulturarvet görs och rapporteras till UNESCO.

Befolkningen i Stockholms län växer med 35 000- 40 000 personer per år. Det ställer stora krav på bostadsbyggande och infrastruktur, samtidigt som känsliga natur- och kulturmiljöer ska skyddas. En av de största utmaningarna i Stockholmsområdet ur det perspektivet är Förbifart Stockholm, som passerar Lovö och Ekerö. Samtidigt ska Ekerövägen, som går förbi Drottningholm, byggas om från tre till fyra körfält, där två kommer att vara prioriterade för bussar.

Stor hänsyn har tagits till Drottningholm och de natur- och kulturintressen som finns.

De nya väglösningarna är utformade för att smälta in i landskapet och förstärka kulturvärdena. Förbifarten går till största delen i tunnel, och trafikplatsen som ansluter förbifarten till Ekerövägen är noga anpassad till landskapet och ligger utom synhåll från världsarvet. Ekerövägen förbi Drottningholm kommer att få fyra smala körfält för att inte bredda vägen. Hastigheten på denna sträcka kommer att sänkas för att begränsa bullret i parken.

När förbifarten blir klar kommer trafiken att minska på Ekerövägen förbi Drottningholm. För Ekeröborna ger förbifarten en snabb koppling till både norra och södra Stockholm. Många som idag kör till Brommaplan kommer istället att svänga in på avfarten till förbifarten, som ligger före Drottningholm. På så sätt avlastas världsarvet. Bilister kommer förstås även att åka till och från Brommaplan förbi Drottningholm och ut på förbifarten, men den strömmen kommer att bli betydligt mindre än den som går mellan Ekerö och förbifarten.

För att hantera denna utmaning på bästa sätt har Ekerö kommun, Riksantikvarieämbetet, Statens fastighetsverk och Trafikverket täta kontakter och en gemensam överenskommelse om samarbete.

Den ökande trafiken förbi Drottningholm, som har att göra med att befolkningen växer, är ett dilemma. Därför görs noggranna bedömningar av kulturarvet, enligt riktlinjer från UNESCO:s expertorgan ICOMOS. Den första så kallade Heritage Impact Assassment, är gjord, och ska följas upp av fler. Dessa bedömningar görs just för att säkra världsarvet Drottningholm. Riksantikvarieämbetet rapporterar till UNESCO, som varit nöjda med rapporteringen. Regeringen har ställt upp ett antal villkor förknippade med förbifarten. Dit hör att världsarvet Drottningholm inte får hotas.

Med Förbifart Stockholm och en ombyggd Ekeröväg förändras resmönstren på Ekerö. Resor med buss till och från Brommaplan kommer att gå snabbare - framför allt i eftermiddagsrusningen. Ekeröbornas behov av framkomlighet, vägs mot de natur- och kulturmiljöintressen som finns på Ekerö. Det är en balansgång.

Världsarv ska bevaras, användas och vara en del av samhällsutvecklingen. Trafiken förbi Drottningholm kommer att bevakas och följas upp. Vi utesluter heller inte att fler åtgärder behöver göras på lång sikt.