Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fastställda planer enligt regeringens tillåtlighetsbeslut

Den 3 september 2009 beslutade regeringen om tillåtlighet för Förbifart Stockholm enligt 17 kap. miljöbalken. Tillåtligheten förenas med en rad villkor.

De planer som nu är fastställda i Trafikverket redovisar de åtgärder och den arbetsmetodik som vidtas för att uppfylla tre av de villkor som regeringen förenade med tillåtligheten. Planerna hålls aktuella och har redovisats till Länsstyrelsen i Stockholms län och till berörda kommuner.

Dokumenten finns här att ladda ner och läsa i sin helhet. De finns också på vår Dokumentsida under rubriken Prövningar och tillstånd.

 

Plan för energieffektivisering och luftkvalitet (pdf- fil, 680 kB)

Planen redovisar de åtgärder som ska vidtas för att energiförbrukning i samband med byggande, drift och underhåll av väganordningarna så långt möjligt begränsas. Planen innehåller även de åtgärder som ska vidtas för att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft inte ska överskridas och så att luftföroreningar i tunnlarna begränsas.

 

Plan för att minimera den negativa påverkan på boendemiljöer (pdf- fil, 718 kB)

Planen visar hur de berörda och omgivande boendemiljöerna särskilt bör uppmärksammas under byggskedet för att minimera risken för störningar.

 

Plan för att minimera den negativa påverkan på natur- kultur- och boendemiljöer (pdf- fil, 932 kB)

Planen redovisar de förhållanden i berörda och omgivande naturmiljöer, kulturmiljöer och boendemiljöer som särskilt bör uppmärksammas under byggskedet med hänsyn till risken för skadlig påverkan och störningar. Planen innehåller också de åtgärder som ska vidtas för att motverka skadlig påverkan och störningar.