Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lovön blir naturreservat

Länsstyrelsens beslut att bilda naturreservat på Lovön med kringliggande öar i Ekerö kommun har vunnit laga kraft.

Regeringen har i beslutet om tillåtlighet för Förbifart Stockholm meddelat att Länsstyrelsen har i uppdrag att instifta ett naturreservat för Lovö-Kärsö för att minska risken för följdexploateringar på Lovön. Området bör skyddas tack vare sina höga samlade natur-, kultur- och rekreationsvärden. 2014 beslutade Länsstyrelsen i sitt program för skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen att Lovö naturreservat ska bildas.

Länsstyrelsens beslut blev överklagat och överlämnades till regeringen, Miljödepartementet, för prövning. Regeringen avslog överklagandena i oktober 2015 och Naturreservat Lovö har nu vunnit laga kraft.

Statens fastighetsverk blir huvudansvarig för förvaltningen av naturreservatet.

Det nybildade reservatet ligger i Ekerö kommun och omfattar merparten av öarna Lovön, Kärsön, Fågelön, Björnholmen, Skräddarholmen, Krankholmen, Granholmen, Tallholmen och några ytterligare omgivande mindre öar i Mälaren.