Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fyra domar från Mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen har den 4 december 2015 meddelat fyra domar gällande E4 Förbifart Stockholms villkor för bortledning av grundvatten och buller från hamnverksamheterna.

 I december 2014 meddelade mark- och miljödomstolen domar för Förbifart Stockholm. Trafikverket överklagade delar av domarna till Mark- och miljööverdomstolen som gav Trafikverket prövningstillstånd.

I målet som rör tillstånd till bortledning av grundvatten från tunnlar och schakter har Mark- och miljööverdomstolen ändrat de bullervillkor som mark- och miljödomstolen föreskrivit. Bullerkraven har förtydligats och skärpts, framför allt för stomljud på kvällar och lördagar.

De övriga målen gäller villkoren för buller från de tillfälliga hamnarna på Norra Lovö, Malmviken och Sätra varv. Innan slutliga villkor för bullervärden beslutas av domstolen får Trafikverket en prövotid på 4-6 månader med riktvärden för tillåtna ljudnivåer för hamnverksamheterna. Under prövotiden ska Trafikverket enligt domarna utreda vilka åtgärder som kan vidtas för att begränsa bullret från hamnarna, sedan beslutas de slutliga villkoren.

Domarna kan överklagas till Högsta domstolen.

Du kan ladda ner hela domarna från Mark- och miljööverdomstolen här på vår webbplats:

Till dokumenten