Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Masshantering i projekt E4 Förbifart Stockholm

För att möjliggöra att bygga E4 Förbifart Stockholm behöver stora mängder berg- och jordmassor tas bort. Hur vi hanterar massorna kallas masshantering och nedan beskriver vi hur vi arbetar med masshantering inom projektet.

Masshantering

För att möjliggöra att bygga Förbifart Stockholm behöver stora mängder berg- och jordmassor tas bort. Massorna tas om hand, transporteras bort och kommer därefter till användning i projektet Förbifart Stockholm eller i andra infrastrukturprojekt i Stockholmsregionen.

Massorna

Massorna från projektet kommer antingen från ytarbeten (de kallas ovanjordsmassor) eller från tunneldrivningen (de kallas tunnelberg). Totalt kommer hela projektet generera 24 miljoner ton bergmassor. 19 miljoner ton av dessa massor är tunnelberg. Det är 10 gånger mer än vad som ryms i Globen. Hälften av allt tunnelberg ska fraktas sjövägen.

Miljöperspektiv

Det finns två anledningar till att vi väljer att frakta stora delar av massorna till sjöss. Den ena anledningen är att arbetena sker i naturreservat där vägförbindelserna är begränsade. Den andra anledningen är att vi vill minska lastbilstransporterna, för att spara på miljön och kulturarven som vi behöver passera – till exempel världsarvet kring Drottningholms slott. Att frakta på sjön är ett både miljövänligt och effektivt sätt, då det ryms lika mycket bergmassor på ett enda fartyg som det ryms på cirka 80–100 normalstora lastbilar.

Återanvändning av massorna

Totalt behövs det 1–1,3 miljoner ton krossat berg för att bygga alla vägar inom projektet Förbifart Stockholm. Det utgör ungefär 7–8 procent av den totala volymen av massorna som vi spränger ut. Vi kan spara mycket på att återanvända massorna, både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Till exempel blir transporterna av bergmassor färre och kortare.

De massor av krossat berg som inte behövs i projektet, säljer vi till externa entreprenörer som använder dem i andra infrastrukturprojekt i Mälardalen. Några av dessa infrastrukturprojekt är: Infartsparkering Salem/Rönninge, gång-och cykelväg längs med Huddingevägen, trafikplats Vega på väg 73, Högmora Huddinge (bostadsprojekt), Igelsta (bostadsprojekt).

Tillfällig hamn, Sätra

Försäljning av bergmassor

Trafikverket säljer vidare de bergmassor som inte återanvänds i projektet. Efter att massorna har sprängts ut levereras de till någon av mottagningshamnarna eller mottagningsstationerna och vägs. Där byter massorna ägare, och köparen tar över ansvaret för dem.

Bergförsäljningen är inte en del i ersättningen till vår bergentreprenör, utan det är ett separat kontrakt. De som får köpa bergmassorna är de som vi har avtal med, NCC och Skanska. Priset på berget varierar beroende på om det är krossat eller inte. Priset varierar också beroende på tillgång och efterfrågan.

Från fast berg till krossprodukt

Efter det att en salva sprängts ventileras tunneln, och högen med bergmassor sköljs med vatten för att binda dammet. Bergmassorna lastas därefter på en lastbil eller dumper och huvuddelen av massorna körs till en kross, där berget krossas. Berget krossas sedan till en kantstorlek på ungefär 150 mm.

Det finns olika mottagningsplatser runt om i regionen, och beroende på var bergmassorna ska kan de transporteras med lastbil eller fartyg. När bergmassorna fraktas med fartyg transporteras de med bandtransportör ner till en hamn för utskeppning via fartyg. Från hamnen skeppas massorna sedan till mottagningshamn för att antingen lastas om till lastbil eller förädlas ytterligare. Omfattningen av transporter av krossat berg i samband med vägbyggen kan variera, beroende på hur nära arbetsplatsen som berget kan krossas. 

Övriga transporter kopplat till masshanteringen och arbetet

Förutom att berg behöver transporteras från arbetsplatsen, behöver det också transporteras material till arbetsplatsen – till exempel spont, betong och armering. Vid tunneldrivningen behövs också sprutbetong, förstärkningsbultar, injekteringscement, utrustning för el, vatten och avlopp och ventilation. Materialet till arbetsplatserna körs med färja eller via ordinarie vägnät.

Om du vill läsa mer:

Läs den fullständiga masshanteringsplanen här (pdf-fil 1,62 MB, öppnas i nytt fönster)