Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ihoprullade ritningar

Tilldelade upphandlingar

2016-08-02
JV Vianini CMC och Trafikverket undertecknar bergtunnelkontrakten FSE 302 och 308

Entreprenaderna omfattar att bygga arbetstunnlar, två tillfälliga hamnar, ramptunnlar och huvudtunnlarna
för Förbifart Stockholm under Lovön i Ekerö kommun. Bygget beräknas starta under hösten 2016. Kontraktsumman är cirka 3,7 miljarder kronor.

2016-06-27
Implenia Construction GmbH tilldelas uppdraget att bygga entreprenaden FSE 410 bergtunnlar Lunda

Uppdraget omfattar att bygga 1,6 kilometer parallella huvudtunnlar, cirka 200 meter arbetstunnel och en pumpstation. Byggstart augusti 2016 och arbetet beräknas pågå 5 år. Kontraktsumman är cirka 500 miljoner kronor.

2016-06-10
NCC Construction AB har tilldelats kontraktet FSE502 trafikplats Hjulsta Norra

Entreprenaden omfattar att bygga betongtunnel och tråg samt att dra om Akallalänken. Arbetet beräknas ta fem år. Kontraktsumman för entreprenaden beräknas till 608 miljoner kronor.

2016-05-20
NCC bygger FSE62, Trafikplats Häggvik

FSE62 Trafikplats Häggvik blir en komplex trafikplats som ansluter till befintlig E4, Norrortsleden och det lokala vägnätet. I entreprenaden ingår bland annat projektering och bygget av två stycken 260 meter långa betongtunnlar, fyra broar samt ett antal stödmurar, brand- och bullerskydd, el- och vatten- och avloppsledningar samt dagvattenpumpstation och magasin. Byggtiden beräknas till cirka 5 år. Kontraktssumman uppgår till cirka 740 miljoner kronor.

2016-02-12
Züblin Scandinavia har tilldelats kontraktet FSE61, Trafikplats Akalla

I entreprenaden FSE61 Trafikplats Akalla ingår bland annat att bygga stora stödkonstruktioner för schakter, betongtunnel, betongtråg och cirkulationsplats. Kontraktssumman är cirka 710 miljoner kronor.

2015-09-29
I & T Ohlsson har tilldelats besiktningsuppdrag

I & T Ohlsson har tilldelats kontraktet som huvudbesiktningsman för Förbifart Stockholms anläggningsentreprenader. ​Efter kontrakt utökas uppdraget till att även inkludera biträdande besiktningsmän inom följande teknikområden:

 • Mark och anläggning
 • El
 • Byggnadsverk
 • Berg
 • Va 

2015-09-18
Veidekke Entreprenad AB har tilldelats FSE607

Veidekke Entreprenad AB har tilldelats kontraktet FSE607 arbetstunnel Akalla. Entreprenaden omfattar att bygga en arbetstunnel till de kommande huvudtunnlarna mellan Hjulsta och Akalla.

Kontraktsumman för entreprenaden är ca 29 miljoner kronor och byggstarten beräknas till november i år.

2015-07-08
Bilfinger har tilldelats FSE403

Det är det tyskschweiziska företaget Bilfinger Construction som tilldelats kontraktet FSE403 Bergtunnel Johannelund i Vinsta. Från och med 1 juli bytte de namn och ingår numera i Implenia Construction. Entreprenaden omfattar att bygga på- och avfarter till Förbifart Stockholm samt cirka fyra kilometer av själva huvudtunneln, ett arbete som beräknas ta cirka sex år. Kontraktsumman för entreprenaden beräknas till cirka 2,1 miljarder.

2015-06-10
Skanska har tilldelats kontrakt

Entreprenaden FSE 105 Betongtunnel Kungens Kurva har tilldelats Skanska AB. I entreprenaden ingår bland annat att bygga anslutningarna söderut till och från Förbifart Stockholms tunnlar samt en ny trafikplats, Lindvreten norra.

Kontraktssumman för entreprenaden i Kungens Kurva är cirka 1,3 miljarder kronor.

2014-09-30
Peab Anläggning bygger den nya gång- och cykelbron i Kungens Kurva

Det blir Peab Anläggning som bygger den nya gång- och cykelbron i Kungens kurva. Bron ingår i projektet E4 Förbifart Stockholm och blir en ny förbindelse över E4:an i höjd med Heron city.

Bron beräknas vara klar för öppnande 2016. Då kommer Trafikverket att lämna över den till Huddinge kommun som ska äga den samt sköta drift och underhåll.

Uppdraget att bygga den nya gång- och cykelbron beräknas vara värt cirka 50 miljoner kronor.

2014-09-23
Tilldelning klar för flytt av Akallalänken

Entreprenaden FSE611 Akallalänken, omläggning av befintlig Akallalänk samt flytt av befintlig huvudvattenledning har tilldelats Svenska Entreprenad i Mälardalen AB (SVEAB). Anbudssumman är cirka 31 miljoner kronor.

2014-08-19 

Uppdraget som byggledningsorganisation för bergtunnelarbetena tilldelades av Trafikverket till två konsultbolag. Uppdraget är indelat i två delar, del 1 som omfattar de södra delarna av bergtunnlarna i Skärholmen och på Lovö, och del 2, som omfattar de norra delarna Johannelund, Lunda och Akalla.

De tilldelade konsultbolagen är följande:
Del 1- Faveo Projektledning AB (Skärholmen och Lovö)
Del 2- ÅF Infrastructure AB (Johannelund, Lunda och Akalla)

Uppdragen beräknas vara värda 116 respektive 63 miljoner kronor.

2014-07-07
Konsortiet Subterra vann stor upphandling i Skärholmen/Sätra

Det tjeckiska företaget Subterra i konsortium med det Slovakiska företaget STI får uppdraget att åt Förbifart Stockholm bygga två arbetstunnlar och en tillfällig hamn i Skärholmen och Sätra i södra Stockholm (FSE 210). Det är en av de sex huvudentreprenaderna för bergtunnelarbetena. Entreprenaden kommer att genomföras på två geografiskt åtskilda arbetsområden, ett vid Skärholmsvägen i Skärholmen och ett vid Sätra varv. Vid Skärholmsvägen byggs en tillfällig arbetstunnel. I Sätra varv byggs en arbetstunnel som kommer att finnas kvar efter avslutat bygge samt en tillfällig hamnanläggning med en berglastningskaj.

Entreprenaden i Skärholmen/Sätra beräknas vara värd cirka 140 miljoner kronor.
Tilldelningen av kontraktet har inte överprövats.

2014-05-27

NCC Construction Sverige AB har tilldelats kontrakt för arbetena med ombyggnation av de tre befintliga broarna för E4 vid trafikplats Häggvik. Arbetena beräknas komma igång i slutet av 2014 och pågår under cirka 1 år. Uppdragets kontraktsumma är cirka 21 miljoner kronor.

2014-05-06

Hifab har tilldelats kontrakt av Trafikverket för Entreprenadledningsorganisation Förbifart Stockholm för delprojekt Kungens kurva. Uppdraget för Hifab stäcker sig ca 10 år framåt med en uppskattad budget på 80-100 miljoner kronor.

2013-03-14

De tekniska konsulter som ska ta fram förfrågningsunderlagen för installationsentreprenaderna har handlats upp och tilldelats kontrakt.

Uppdraget i sig är uppdelat på 9 deluppdrag som togs hem av tre konsultbolag, WSP Sverige AB, Sweco Industry AB och ÅF Infrastructure AB.

Kontrakten är fördelade enligt följande:

 • WSP Sverige AB tilldelas kontrakt för VVS, VA, Belysning, Teletekniska system, Trafikstyrning, Trafikteknik och Brandskydd.
 • Sweco Industry AB tog hem kontraktet för Elsystem och kanalisation.
 • ÅF Infrastructure AB vann kontrakten för Anläggningsövergripande styr och övervakningssystem och Mobiltelefoni, Rakel och rundradio.

Arbetet startar omgående och förfrågningsunderlagen planeras vara klara i oktober 2015.

2012-10-08

Upphandlingen för projektering av bygghandlingar för trafikplats Hjulsta är klar. Kontraktet har tilldelats Tyréns.

Bygghandlingsprojekteringen för trafikplats Hjulsta omfattar upprättande av förfrågningsunderlag för totalentreprenader som beskriver betongtunnlar, broar, väg inklusive ramper och omläggning av Akallalänken.

2011-09-28


Trafikverket har tilldelat fyra upphandlingar avseende projektering av bygghandlingar för Förbifart Stockholm.De tre olika konsultgrupperingar som hösten 2011 tilldelats kontrakt är:

 • ÅF Infrastruktur AB har tillsammans med URS fått två uppdrag: att projektera dels trafikplatserna Akalla och Häggvik dels bergtunnlar.
 • Grontmij AB har tillsammans med Golder Associates AB fått i uppdrag att projektera trafikplatsen i Kungens kurva.
 • Konsortiet Förbifart Stockholm bestående av Sweco Infrastructure AB, WSP Sverige AB och Tyréns AB har fått i uppdrag att projektera det byggstyrande underlaget för installationerna.