Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ventillationstorn Södra länken och Norra länken

Ventillationstorn från Södra länken och Norra länken.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

ON arkitekter AB tilldelas FSK 12 Gestaltning teknikbyggnader

Förbifart Stockholms teknikbyggnader ska ha ett koncept som tydligt visar att de har en tillhörighet med varandra.

Uppdraget att gestalta byggnadernas utformning har tilldelats ON arkitekter AB och omfattar bland annat att ta fram byggnadernas arkitektoniska utseende, en redovisning av byggbarhet samt kostnadsuppskattning. Gestaltningsuppdraget beräknas pågå ett år. Beslutet kan överklagas tio dagar efter tilldelning enligt lagen om offentlig upphandling.

Byggnaderna som ingår i uppdraget FSK12 Gestaltning teknikbyggnader är:

  • Mottagningsstation, försörjer tunnlarna med el, 3 st.
  • VA-station, samlar upp förorenat vatten och andra vätskor, 1 st.
  • Rökgasbyggnad, ventilerar brandrök vid behov, 1 st.
  • Teknikkiosk, ombesörjer el till anläggningar ovanjord, 9 st.
  • Luftutbytesstation, byter ut luften i tunnlarna med till- och frånluft, 6 st.
  • Frånluftstorn, förbättrar luften vid tunnelmynningarna, 2 st.