Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Information om kommande upphandling av kontrakt för entreprenaderna för Tunnel Lovö

Trafikverket bjuder in entreprenörer till informationsmöte om kommande upphandling av tunnelentreprenad (FSE302 och FSE308) på Lovö inom projekt E4 Förbifart Stockholm. Mötet hålls torsdag 9 maj, kl. 9.00 – 11.00. Plats är Stockholm City Conference Centre

Trafikverket har i mars 2019 hävt kontrakten för entreprenaderna FSE302 och FSE308 inom projekt Förbifart Stockholm. Entreprenaderna, som är lokaliserade på Lovö, innehåller genomförande av bergtunnlar med arbeten som förutom bergschakt, även omfattar markarbeten och betongkonstruktioner.

Omfattningen av återstående bergarbeten är ca 2.500.000 m3 med en tunnellängd av ca 18.000 m. Tunnlarna ska kläs in med en valvkonstruktion. Arbeten i form av driftutrymmen och luftschakt ingår. De arbeten som hittills utförts är huvudsakligen etableringsarbeten med tillhörande installationer samt bergarbeten i arbetstunnlar och begränsade delar av ramp- och huvudtunnlar.

Upphandling av ny entreprenör för entreprenaderna FSE302 och FSE308

För att slutföra arbetena planeras nu för en upphandling av ny entreprenör. Målet med den kommande upphandlingen är att i ett kontrakt upphandla en entreprenör enligt Trafikverkets typentreprenad TRV E5 för slutförande av huvudparten de arbeten som rymts inom FSE302 och FSE308. Den mer preciserade omfattningen av arbetena är under översyn. De kommande arbetena avses att utföras inom ramen för en utförandeentreprenad med inslag av entreprenörens projektering av betongkonstruktioner. Ersättningsform för entreprenaden bedöms i dagsläget vara löpande räkning med incitament och med samverkan enligt Trafikverket nivå hög.

Under tiden planerings- och upphandlingsprocessen för ny upphandling av huvudentreprenör pågår, kommer arbeten att utföras med ambition att iordningställa etablerings- och arbetsområden samt bedriva viss tunnelverksamhet.
Trafikverket avser att i den kommande entreprenaden tillhandahålla resurser i form av etablering, viss utrustning för bergschaktarbeten samt funktion för masshantering av krossat berg från de två områdena vid arbetstunnelpåslagen.

Upphandlingen genomförs med öppet förfarande med kvalificerande krav samt utvärdering mot arvode och mervärden. Trafikverkets mål är att i början av juni 2019 skicka ut förfrågan med senaste anbudsdatum i början av september. Ambitionen är att kontrakt avses tecknas under innevarande år.
Frågor om kommande upphandling besvaras av Christofer Wilson, tfn. 072-084 26 33, mailadress christofer.wilson@trafikverket.se.