Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Häggvik

I Häggvik kommer E4 Förbifart Stockholm att ansluta till E4:ans nuvarande sträckning Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. På den här sidan finns information om vad som händer i området den närmaste tiden.

Arbeten vecka 13

Arbetet med jord- och bergschakt pågår i området öster om E4:an mot Fyndetskogen samt i området där E4:an tidigare gick. Detta möjliggör byggnationen av två, 200 m långa betongtunnlar. Under vecka 13 pågår följande arbeten:

• Utlastning berg
• Sprängningar äger rum måndagen den 25 mars kl. 14:00, onsdagen den 27 mars kl. 14:00 samt torsdagen den 28 mars kl. 14:00. Under sprängningarna är E4:an avstängd i högst tio minuter i båda riktningarna.
• Bullerskärmsarbeten utmed Norrortsleden.
• Arbeten med ledningsbro (64D), i södra delen av arbetsområdet.
• Form för stödmur (64G) Knistaporten.
• Form  och armerin för bottenplattor och stödmur (64F) Knistaporten.

Arbeten som medför stängning av Knistaporten planeras till 2019. Dessförinnan ska befintlig påfartsramp till E4 flyttas och trafiken ledas in på den nybyggda brodelen vid Knistaporten. Det genomförs nu spontarbeten kring bro 64F, Knistaporten.

Bullerskärmarna utefter Norrvikenleden och Häggviksleden ska bytas ut och förlängas. Nu pågår rivningen av befintlig bullerskärm samt röjning av vegetation för att ge plats till den nya skärmen.

 Arbetet i Häggvik påbörjades under hösten 2016 och beräknas att pågå i fem år.